Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Kraj a poštovní známky
Krajem porcelánu
Archeologie
Kraj v bájích a pověstech
O nedostavěné hradní věži 

Stavitel Erhard byl pověřen velkolepým dílem, jemuž podobné mělo být nejblíž až v bavorském Řezně nebo v královské Praze - stavbou vysoké věže k lodi chrámu.  Ke stavbě získal plnou podporu měšťanů: přístup do všech řemeslných dílen v Chebu i okolí, ale především příslib štědrého financování  stavby z městské pokladny. Dílo pomalu přibývalo, do vyhloubených jam byly vsazeny kamenné kvádry, které měly nést tíhu věže , do výšky prvního patra přibyly první dva pilíře napojené na západní stěnu chrámu. Náhle se však do Chebu donesla zpráva, že se k městu blíží žoldnéřská vojska. Stavitel Erhard ač nerad byl radními pověřen k ukončení prací na věži a byla mu svěřena práce na zesílení a vylepšení opevnění města. K Chebu naštěstí žádné vojsko nedorazilo, a tak Erhard čekal na pověření od radních, aby mohl pokračovat v započaté práci na výstavbě věže. Místo toho se ale dočkal nemilého překvapení. Radní totiž  přikázali zasypat základní kameny hlínou a kamením. Stavbu věže začali považovat za příliš odvážnou a přepychovou a navíc se obávali možného zřícení stavby. Z urážky radních se Erhard nikdy nevzpamatoval, žádnou velkou stavbu už nepostavil. Dnes odvážnou stavbu připomínají jen západní vchod do kostela a mohutné kamenné kvádry, které jsou stále zasypány na západní straně kostela.

Kostel prošel ve své historii mnohými přestavbami. Původní pozdně románská a časně gotická bazilikální stavba, která byla takřka zničená požárem, prošla v letech 1456 - 1470 zásadní gotickou přestavbou. I v pramenech se ve spojení s touto přestavbou objevuje zmínka o západní věži. Vybudováno však bylo pouze přízemí, stavba nikdy nebyla dokončena.

Převzato a upraveno: Homolka, Jan: Chebské pověsti II., Chebská tiskárna, Cheb 2002
Literatura: Kuča, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 2. díl, Libri, Praha 2000
http://mestocheb.cz
Kostel v Chebu má nové věže