Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Kraj a poštovní známky
Krajem porcelánu
Archeologie
Kraj v bájích a pověstech
Krajem porcelánu 

Výroba porcelánu je jedním z typických průmyslových odvětví, které už více než 200 let zajišťuje obživu nemalé části obyvatel Karlovarského kraje. Jen v Karlových Varech a blízkém okolí bývalo více než deset porcelánek. Jejich produkty jsou svou vynikající kvalitou a zajímavým designem známé po celém světě. Vždyť kdo z nás nemá doma hrnečky a talířky pocházející z místních manufaktur? „Cibulák“ a „Růžový porcelán“ patří k našemu kraji stejně neodmyslitelně jako lázeňské prameny. Zavítejte s námi do kraje porcelánu……..

Na začátek trocha historie……

Začátek výroby porcelánu v českých zemích navázal na proniknutí přísně tajené výroby z Číny do Evropy. Situace v českých zemích byla ztížena tím, že ve Vídni byla od roku 1718 v provozu císařská manufaktura, která se obávala případné konkurence. První porcelánky v Čechách vznikaly vlastně nelegálně pod rouškou výroby kameniny. Ostatně ani kvalita prvních výrobků nemohla příliš konkurovat již dokonalému nádobí míšenskému, vídeňského či z dalších především německých manufaktur. Zahájení výroby porcelánu bylo vázáno na povolení – získání tzv. privilegia. Žádosti z českých zemí byly Vídni vesměs odmítány.

Vznik výroby porcelánu v českých zemích však byl vyvolán a podporován mimořádně příznivými podmínkami, potřebnými pro tehdejší technologii výroby. Výskyt kvalitních surovin k výrobě porcelánu, dřeva a později uhlí k vytápění pecí, a výskyt vody jako tehdejšího energetického zdroje určovaly současné rozmístění továren, především v západních, částečně i v severních Čechách. Podnikatelé a zaměstnanci byly převážně německé národnosti.

Výroba porcelánu v Karlovarském kraji

První pokusy o výrobu porcelánu nastaly v Hájích u Horního Slavkova již v roce 1789. Prováděli je F. Habertitzel, povozník ze vsi Háje, ve spolupráci se slavkovským obchodníkem Jakubem Justem, který do Čech přivážel porcelán z Durynska. Podnětem k pokusům byl náhodný objev bílé hlíny v Javorné, jejíž způsobilost k výrobě porcelánu nechal Just ověřit v durynské manufaktuře Wallendorf. Pokusy prováděné později ve spolupráci s porcelánkou v Rudolstadtu J. B. Sonntagem se ukazovaly natolik úspěšné, že Habertitzel, který sám neměl k založení továrny dostatek finančních prostředků, získal pochopení u statkářů a chalupníků z Hájí a blízkého okolí a s jejich pomocí vytvořil společnost pro výrobu porcelánu. Dvorní komerční komise však žádost o udělení privilegia k výrobě zamítla a výrobní společnost se již v r. 1793 rozpadla.

Tento vývoj, zahájený pokusy v Hájích, probíhal v několika etapách. V první – v letech 1792 až 1815 – vznikalo v českých zemích osm továren na výrobu porcelánu, které jsou považovány za klasické. Továrny byly postupně vybudovány v Horním Slavkově, Klášterci, Březové, Stružné, Dalovicích, Chodově, Staré Roli a Lokti.

Porcelánky v kraji