Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Kraj a poštovní známky
Krajem porcelánu
Archeologie
Kraj v bájích a pověstech
Porcelánka v Horním Slavkově 

Počátek porcelánky v Horním Slavkově se datuje k r. 1792. Vznikla z popudu důlmistra císařských dolů na stříbro a cín Johanna Georga Pauluse. Tzakladatelé porcelánkyen po několika neúspěšných letech výroby porcelánu se svými dvěma společníky, podnik prodává (1800) vdově po vedoucím porcelánky v Geře – Luise Sophii Greinerové rozené Wolfart. Její podnikání nebylo také příliš úspěšné, obrat nastává až s příchodem jejího zetě slavkovského chirurga Johanna Georga Lipperta (1803), který si přizval za společníka důlmistra Wenzela Haase.

Zásluhou hraběte Kolowrata byla oběma udělena výsada výroby porcelánu. Zaměstnávali v té době 21 lidí. Porcelánka doznává velkého rozmachu, zřizuje si ve Vídni sklad zboží (1819), účastní se mnohých výstav a získává cenná ocenění. Po smrti Wenzela Haase se stává společníkem jeho syn Eusebius August Haas. V r. 1836 je jmění porcelánky odhadováno na 200.000 zlatých, zaměstnává 250 osob. Po smrti G. Lipperta (1843) dědí jeho podíl dcera Emilie a zeť Johann Möhling. Ten svůj podíl odprodává Haasovi za 140.000 zlatých. Agust Haas se tak stává jediným majitelem porcelánky. V r. 1857 zaměstnává A. Haas svého synovce Johanna Baptistu Čžjžka z Vídně.

Slavkovský porcelánPo smrti A. Haase se stává jeho nástupcem syn Georg Haas se společníkem B. Čžjžkem. Přikoupili porcelánku Portheiman v Chodově a zaměstnávají na tisíc dělníků. V roce 1908 v den jubilejního 60. výročí vlády císaře Franze Josefa I. byl oběma majitelům udělen šlechtický titul Georg Baron Haas von Hassenfeld a J.B.Čžjžek Adler von Smidaich. Firma jako první u nás založila v Čechách pokladnu pro invalidy, vdovy, sirotky a penzijní pokladnu. Georg Haas umírá v r. 1914 a jeho podíl přechází na manželku Olgu. Podíl J.B.Čžjžka přechází roku 1923 na jeho syna Felixe žijícího ve Vídni. V letech 1924-1929 dosahovala výroba až 200 tun porcelánu měsíčně.

V r. 1930 vzniká akciová společnost Haas a Čžjžek s kapitálem 15 milionů korun. V letech 1931 – 1935 však dochází ke ztrátě odbytišť a úpadku firmy. Přichází hospodářská krize. Mírné zlepšení situace nastává před II. světovou válkou. V roce 1937 byl závod postižen požárem. V roce 1941 je akciová společnost podřízena komanditní společnosti. G. Haas s dvěma třetinami podílu a Roman Čžjžek s jednou třetinou. Společnost zaměstnává 390 zaměstnanců. V roce 1942 zemřela Olga Haasová a její syn Georg Haas ml. spáchal na Bítově v květnu 1945 sebevraždu.

24. října 1945 byla továrna Benešovými dekrety znárodněna. Od 1.7.1988 se stal závod v Horním Slavkově součástí státního podniku Karlovarský porcelán. V roce svého 200. výročí založení byla slavkovská porcelánka prohlášena kulturní památkou. V současné době je společnost Haas & Czjzek opět samostatná a své výrobky prodává s tradiční značkou.