Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Kraj a poštovní známky
Krajem porcelánu
Archeologie
Kraj v bájích a pověstech
Porcelánka v Doubí 

porcelán z  DoubíTovárnu v Doubí (německy Aich) založil v roce 1849 pražský měšťan Jan Möhling, zeť Jiřího Lipperta, a tedy i spolumajitele slavkovské porcelánky. Ve Slavkově totiž docházelo mezi ním a druhým spolumajitelem Augustem Hasem k neshodám, které Möhling nakonec vyřešil tak, že Haasovi prodal svůj podíl a založil porcelánku v Doubí. Továrnu, v níž Möhling pracoval osobně i jako modelér, prodal v roce 1860 A. C. Angerovi, který ji vlastnil do roku 1901, kdy přešla do majetku firmy Ludwig Engel und Sohn. Po první světové válce, v roce 1922, se porcelánka stala součástí koncernu EPIAG.

V Doubí se vyráběl porcelán výborné jakosti, jeho úroveň po stránce umělecké byla ale jen průměrná. Vyrábělo se hlavně nádobí běžných tvarů, tehdy oblíbeného rokoka s dosti schematickým, většinou květinovým dekorem. Velmi oblíbené byly dózy ve tvaru ovoce, květin či dam v krinolínách. Žánrové figurky s glazurou nebo jen v biskvitu jsou někdy provedeny podle vlastních návrhů Jana Möhlinga nebo podle míšeňských modelů.