Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Kraj a poštovní známky
Krajem porcelánu
Archeologie
Kraj v bájích a pověstech
Porcelánka Chodov 

Chodovský porcelán Porcelánka byla založena majitelem chodovského panství Franzem Miesslem, uhelným podnikatelem. Povolení k výrobě kameniny z vlastních ložisek získal v roce 1811. Podnik ale špatně prosperoval, a proto se rozhodl jej v roce 1830 nejprve pronajmout F. Weisovi, vrchnímu malíři porcelánky v Kysiblu. Když ani ten neuspěl, prodal ještě téhož roku továrnu J. Dietlovi, J. Hüttnerovi a J. Schreyerovi. Zemské privilegium k výrobě porcelánu získali v roce 1835.

Výroba se zaměřuje hlavně na běžné typy empírových tvarů. Po roce 1840 podnik odkoupil saský lékař dr. Geitner a o pět let později jej prodává pražskému textilnímu továrníkovi Mosesi Porgesovi von Portheim. Ten zde nechal postavit okamžitě dvě nové tovární budovy a správu a řízení chodu porcelánky svěřil svým dvěma synům – Ignáci a Gustavovi. Produkce vzrůstá, výtvarná orientace se zaměřuje k tvarům druhého rokoka a největší důraz je kladen na drobnou figurální plastiku.

Chodovský porcelánSamostatná vývojová cesta chodovské porcelánky končí rokem 1871, kdy ji Portheimové prodávají majitelům továrny v Horním Slavkově – firmě Haas a Cžjžek. Další vývoj byl až do doby znárodnění společný. Továrna byla znárodněna dekretem prezidenta E. Beneše z 24. 10. 1945, od roku 1946 tak existoval na základě vládních vyhlášek Slavkovský porcelán, n. p. oboru jemná keramika, přiřazený pod skupinu „Ke 14“ se závody Horní Slavkov, Chodov, Božíčany, Loučky a Porag v Lokti. V roce 1958 se porcelánka v Chodově stává jedním ze závodů podniku Karlovarský porcelán. V současné době manufaktura produkuje ručně vyráběný a dekorovaný růžový porcelán. Na rozdíl od jiných výrobců Chodov zbarvuje již samostatnou porcelánovou hmotu. V roce 2000 byl do výroby zařazen i exkluzivní stolní porcelán Prezident pro slavnostní akce pořádané prezidentem Václavem Havlem.