Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Kraj a poštovní známky
Krajem porcelánu
Archeologie
Kraj v bájích a pověstech
Porcelánka v Klášterci 

Počátky výroby porcelánu v Klášterci spadají do let 1793 až 1794. V té době se vrchní ředitel thunského panství J. M. Weber pokoušel o výrobu porcelánu z hlíny, náhodně objevené v blízkosti Černic.

Po neúspěšném výpalu v peci v zámecké zahradě vybudoval Weber za podpory hraběte Thuna továrnu.  Z této doby pochází i nejstarší známá ukázka české porcelánové tvorby – koflík s talířkem s nápisem VIVAT BÖHEMN.

Thunský porcelán     Thunský porcelán     Thunský porcelán    Thunský porcelán

V roce 1797 se stává nájemcem továrny Christian Nonne z Durynska, později R. Habertitzel, který továrnu rozšířil a zmodernizoval. V roce 1820 převzal továrnu do vlastní režie majitel thunského panství. Dva roky poté, v r. 1822, bylo získáno zemské privilegium „c.k. privilegované továrny“ – jako ocenění dobré kvality s dopadem na rozšíření odbytových možností .V roce 1836 továrna získala bronzovou medaili a čestné uznání na průmyslové výstavě v Praze. Za řízení továrny Karlem Venierem nastal další rozvoj této porcelánky, která se tak zařadila mezi nejvýznamnější továrny nejen v Čechách, ale i v zahraničí. O tom svědčí mnohé medaile a ocenění na výstavách.

Thunové vedli továrnu až do znárodnění v roce 1945. Porcelánka v Klášterci je v současné době jedním z výrobních závodů Karlovarského porcelánu a.s. Druhá polovina minulého století a začátek století současného byly ve znamení výrazného růstu průmyslu porcelánu. V té době pórovina (dříve nazývaná jako kamenina) byla rychle nahrazována téměř ve všech vrstvách obyvatelstva výrobky porcelánovými. V českých zemích bylo od roku 1850 do vzniku Československé republiky založeno celkem 53 porcelánek, z toho 32 v oblasti západních Čech.