Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Kraj a poštovní známky
Krajem porcelánu
Archeologie
Kraj v bájích a pověstech
Ochrana přírody 

Poválečný vývoj našeho kraje nebyl jednoduchý. V poválečném období došlo k vysídlení německého obyvatelstva. Český živel neosídlil všechna území, takže značná část kraje zůstala neosídlena. V té době vypukla uranová horečka a města Jáchymov a Horní Slavkov včetně svého okolí prošla značkou proměnou. Aby tomu nebyl konec, tak ve značné části kraje byl vyhlášen vojenský prostor. Tím došlo k dalšímu vysídlení. S ohledem na těžbu uranu byl vojenský újezd přestěhován na Doupov, ale Slavkovský les zůstal opuštěn. Po neúspěchu s jeho dosídlením došlo v roce 1973 k rozhodnutí zřídit zde Chráněnou krajinnou oblast.
Známka Prha horskáDo znaku této oblasti byla dána charakteristická rostlina našeho kraje - Prha horská (Arnica montana).
Tato rostlina je vyvedena na známce číslo 1493 s nominální hodnotou 1,20 Kčs, vydaná 6. prosince 1965 s sedmiznámkové sérii Léčivé rostliny. Námět zpracoval Karel Svolinský a do rytiny jej převedl L. Jirka. Známka byla tištěna ocelostikem z plochých desek s rámcovým zoubkováním 14.