Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Kraj a poštovní známky
Krajem porcelánu
Archeologie
Kraj v bájích a pověstech
Známky s tématikou lázeňství 

Známka Karlovy VaryZnámka Mariánské LázněÚplně první československá poštovní známka s motivem z Karlovarského kraje byla v sérii čtyř známek z 2. dubna roku 1951 nazvaných Československé lázně. Navrhl je Z. Pokorný, grafické ztvárnění a rytinu provedl Jindra Schmidt. Známky byly tištěny ocelotiskem z plochých desek s rámcovým zoubkováním 13¾.
Našemu kraji z toho patřily dvě známky. Na známce katalogového čísla LT 33 s nominální hodnotou 6,- Kčs byl letoun sovětské výroby IL 12 nad kolonádou v Karlových Varech. Na známce LT 35 s hodnotou 15,- Kčs je opět IL 12, tentokráte nad kolonádou v Mariánských Lázních.

Známka Mariánské LázněZnámka Karlovy VaryDalší lázeňský motiv se objevil na sérii čtyř známek z roku 1956, opět s názvem Československé lázně. Námět známek vytvořil M. Stretti. Známky byly tištěny rotačním ocelotiskem s rámcovým zoubkováním 11¼.
Na známce katalogové číslo 873 o hodnotě 30 hal. je pohled na Vřídlo a Kolonádu v Karlových Varech. Tuto známku ryl J. Mráček. Z pohledu je jasné, že zde výtvarník použil uměleckou licenci, Vřídlo není před Kolonádou.
Na známce 874 o hodnotě 45 hal. je Dvorana Křížového pramene s bustou J. J. Nehra (1752 - 1820) z Mariánských Lázní.

Obálka prvního dne vydání

K těmto známkám byla již vydána Obálka prvního dne vydání, tzv. FDC, ofrankovaná všemi známkami vydané série. Motivem FDC je lázeňský pohárek, za nímž září slunce s nápisem - Za zdravím do československých lázní.


Známka Mariánské Lázně 1958Známka Karlovy Vary 1958Další známky byly v šestiznámkové sérii z 25. června 1958 opět s tradičním názvem Československé lázně, tištěné rotačním ocelotiskem a s rámcovým zoubkováním 11¾ : 11½.
Na 30 hal. známce katalogového čísla 1003 jsou tradičně Karlovy Vary se svou Kolonádou Československo-sovětského přátelství. Na známce je nápis Karlovy Vary a letopočet 1358 - 1958 (založení města, Bruschius). Námět známky vytvoříl V. Šprungl a ryl ji B. Roule.
Na známce o hodnotě 60 haléřů s číslom 1005 je Kolonáda Karolinina pramene v Mariánských Lázních. Nápis na známce je Mariánské Lázně s letopočtem 1808 - 1958. Námět této známky vypracoval K. Tondl a ryl ji J. Mráček.

ObálkaTaké tato série měla svojí Obálku prvního dne (FDC). Na motivu je znázorněno Vřídlo, z něhož si pár v dobových krojích nabírá léčivou vodu. Obrázek je doplněn nápisem Československé lázně.

 

Známka Karlovy VaryV roce 1962 byla v Praze uspořádána Světová výstava poštovních známek. Proto 23. října 1962 byla vydána jedenáctiznámková série známek s propagací této výstavy. Známky byly tištěny ocelotiskem z plochých desek a s rámcovým zoubkováním 11¾ : 11¼.
Na známce 1209 o hodnotě 60 hal. je průhled mezi sloupy tradičně zobrazované Kolonády československo-sovětského přátelství a typický lázeňský pohárek.

ObálkaI tato známka je na FDC, a to se známkou tříkorunovou. Na obálce je perokresba Staroměstské radnice v Praze s nápisem Světová výstava poštovních známek PRAGA 1962.

 

http://cestovani/cz/pronavstevniky/Zajimavosti/Krajapostovniznamky/PublishingImages/lazne/KVspojari.jpg" target=_blank>Známka Karlovy VaryKarlovarská kolonáda se objevila i na dosud poslední známce s lázeňským motivem z 21. srpna 1967. Před kolonádou je vyvedeno symbolicky Vřídlo v podobě, jakou mělo v letech 1940 - 1967, kdy bylo provizovně obestavěno a zastřešeno dřevěnou stavbou s klenbou z otevřených žeber dle návrhu H. Schnabla.
Známka byla vydána u příležitosti V. sportovních a kulturních slavností spojařů v Karlových Varech. Námět vypracoval J. Lukavský a ryl B. Houska. Byla tištěna kombinací rotačního ocelostisku a hlubotisku s rámcovým zoubkováním 11¼ : 11¾. Jeji hodnota byla 30 hal. a měla katalogové číslo 1625.

Obálka prvního dne vydáníNa vydané FDC je vyvedena poštovní trubka, uvnitř které je znak spojů a je doplněna nápisem V. sportovní a kulturní slavnosti spojařů Karlovy Vary 1967.