Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Kraj a poštovní známky
Krajem porcelánu
Archeologie
Kraj v bájích a pověstech
Archeologie 

Archeologická naleziště v Karlovarském kraji

Mohlo by se zdát, že na území Karlovarského kraje můžeme stěží hledat nějaké zajímavé archeologické lokality. Přesto  zvláště Poohří představovalo jednu z pohostinných oblastí vhodnou již od pravěku k lidskému osídlení. Vydejte se s námi na malou pouť po vybraných stopách lidské existence v našem kraji, které se dnes v terénu často jeví jako pouhé příkopy, kopečky, terénní zlomy a vyhloubeniny, přičemž jde o zbytky pravěkých či středověkých opevnění, obydlí a pohřebišť.