Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Krásenský vrch u Krásna 

KrásnoRozvoj města Krásno ve Slavkovském lese byl od počátku spjat s rudným hornictvím. S jeho poklesem vrcholícím v 16. století se zdejší obyvatelstvo muselo poohlédnout po jiných zdrojích obživy (puškařství, výroba textilu, porcelánu). Ztráta prosperity společně s válečnými rozmíškami a tragickým požárem města v roce 1848 přinesly mnoho útrap – stejně jako ve 20. století, v letech velké hospodářské krize 1930 – 1936, kdy více jak 25 % obyvatel Krásna bylo bez práce. Aby se občané nezaměstnanosti bránili, rozhodli se (podníceni vybudováním dnes již zaniklé rozhledny dr. Kempfa na vrchu Krudum nedaleko odtud) postavit na blízkém vrcholu (777 m.) kamenitého svahu vyhlídkovou věž. V letech 1933 – 34 zde našlo práci zhruba 25 nezaměstnaných s denním výdělkem 15 korun (později dostávali dělníci poukázky na chleba). Majitelé nákladních vozů zajistili dovoz písku a cementu a obec dala zdarma pozemek a dřevo. Kámen byl těžen přímo na místě. Celkové náklady nakonec činily téměř 48 tisíc korun.

Pohled z ochozuStavba věže byla podle projektu místního sochaře Williho Russe a architekta Fritze Hoffmanna ukončena 2. října 1934. Na Krásenském vrchu vznikla pozoruhodná rozhlednová rarita a to díky vnějšímu spirálovitému schodišti (120 schodů). Zatímco dolní podstava věže je 11 metrů široká, vyhlídková terasa nacházející se 25 metrů nad zemí má v průměru 4,2 metrů. Síla zdiva u základů dosahuje 2,5 metrů. Celkem se na zdivo o objemu 850 m3 spotřebovalo 18.700 tun materiálu. Rozhledna byla pro veřejnost otevřena 23. června 1935. Návštěvníkům také sloužila nedaleká chata s restaurací, ta však dnes již neexistuje. Během války rozhledna nesla jméno Adolfa Hitlera (někdy se jí také dnes říká Hitlerka).

V poválečných letech začala chátrat a částečných oprav se dočkala až v roce 1980. Nicméně generální oprava mohla proběhnout až v roce 1996, kdy se podařilo zajistit prostředky ve výši 1 mil. Kč a to díky občanským iniciativám a státní památkové péči. Významnou měrou se finančně podílela Sudetoněmecká nadace. Práce dle projektu sokolovského arch. Aubrechta zahájila v květnu 1996 firma Ekostav Krásno a opravu dokončila 23. října téhož roku. Část spárovací malty poskytla dodavatelská firma Bayosan Hindelang BRD zdarma. Protože se původní orientační tabulky z balustrády vyhlídkové plošiny nedochovaly (jejich autorem byl Ernst Hamann z Karlových Varů), byla na vrchol rozhledny osazeny firmou KMK-Grand tabulky nové (podle návrhu krásenského rodáka Josefa Branda). Porcelánové tabule zhotovila firma Haas a Czizek Horní Slavkov. Krásenská rozhledna byla opět otevřena 5. července 1997. Náklady na opravu nakonec činily 1,3 mil. Kč.