Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Tašovice - archeologická rezervace 

Mezolitická stanice

Mezolitická sídliště (mezolit: cca 8 000 až 5 500 před Kr.) byla v oblasti horního Poohří vzhledem k teplému avšak velmi vlhkému atlantickému podnebí zakládána na lehkých písčitých půdách nevhodných pro zachování kostí a kostěných nástrojů, proto se zachovaly pouze výrobky z kamene.

Tašovice – archeologická rezervace Tašovice – archeologická rezervace Tašovice – archeologická rezervace

Během výzkumů v pol. 20. století zde byly odkryty stopy po dvou sídelních objektech - byly to dvě spolu spojené jámy hluboké cca 60 cm o rozměrech 4x3 a 3,5x3 m, které měly po obvodech stopy po zahrocených kůlech.

Ve společném vchodu do obou zahloubených částí obydlí byla dvě mírně zahloubená ohniště, oddělená od vnitřních prostor přepážkami. Vrchní konstrukce, pletená z proutí nebo překrytá kůžemi apod., byla nesena svisle do země zapuštěnými kůly.

Slovanské hradiště

Hradiště v Tašovicích mělo podobu nepravidelného obdélníku o délce stran asi 70 m. Bylo obehnáno ze tří stran podkovovitým vnitřním valem, který se svými konci připíná ke srázům. Na jeho severozápadní ohbí se připojoval vnější val, který vytvářel v sedle úzké předhradí. Před valem je neširoký a nehluboký příkop. Nepříliš mohutné opevnění (valy nepřevyšují plochu o více než dva metry) svědčí nejspíše o opěrném bodu, jehož úkolem bylo střežit oblast výtoku Ohře ze soutěsky mezi Krušnohořím a Císařským lesem do Karlovarské pánve.

Tašovice – archeologická rezervace Tašovice – archeologická rezervace Tašovice – archeologická rezervace

Odkazy:

Další informace o lokalitě - leták Karlovarského muzea