Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Starý Rybník - zřícenina 

Starý Rybník Vesnici Starý Rybník drželi od roku 1299 Rabové z Mechelsgrünu. Někdy kolem poloviny 14. století si mezi dvěmi rybníky vystavěli nové sídlo, po kterém se psali poprvé roku 1364. Brzy poté se neznámým způsobem dostalo do držby chebských měšťanů Frankengrünerů a po nich Gumerauerů a Brambachů. Téměř celé 16. století je panství v rukou pánů z Wirspergu. I v dalších letech se majitelé často střídali - Trautenbergerové, Hartenberkové, Perglarové z Perglasu a další. Roku 1787 jej koupil Jan Jiří Wilhelm, jehož potomci, povýšení do šlechtického stavu s přídomkem z Helmfeldu, udrželi zboží až do roku 1945.

Do téměř pravidelně obdélného hradu se vstupovalo od severu branou vedle čtverhranné věžovité stavby. V jižní části stál třípatrový palác. Z něj zůstaly kromě sklepů zachovala ve značné části západní zed, východní zeď a střední příčka téměř zanikly. Od jihu palác zpevňovaly dvě půlválcové věže, z nichž se opět zachovala pouze část západní. Kolem poloviny 15. století byl hrad přestavěn. Vstupní stranu zaujalo nové křídlo, které pohltilo zbytek staré věžovité stavby.

V této podobě se hrad dochoval a zřejmě byl i obýván až do požáru roku 1792. Tehdy se zčásti změnil ve zříceninu, vstupní budova bylo však používáno až do počátku 20. století. Tehdy byla opuštěna a rovněž se rozpadla. Po zkáze hradu si Wilhelmové postavili na sever od něj empírový zámek.

Odkazy:

http://hrady.dejiny.cz/stary_rybnik/index.htm
http://www.hrady.cz/index.php?OID=293