Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Skoky - kostel 

Bývalá obec a kostel s vitráží, která zobrazuje P.Marii a Sv.Alžbětu. Nachází se u vodní nádrže Žlutice na řece Střele.

Skoky - kostel Skoky - kostel Skoky - vitráž v kostele

Historie a současnost

Osada Skoky, tyčící se na hraně Žlutické přehrady, vznikla v 18. století okolo nově postaveného kostela Navštívení Panny Marie. Na přelomu 20. století stávalo ve Skokách 26 domů se 144 obyvateli, jednotřídkou, farou a mlýnem (Ottův naučný slovník). V současné době lze v osadě nalézt několik polorozbořených hospodářských stavení a zcela opuštěný a zarostlý hřbitov.

Skoky u chebu - kostelV osadě se nachází barokní, jednolodní kostel Navštívení Panny Marie z let 1736 až 1738 postavený na původním místě staré kaple. Mohutný svatostánek s obdélníkovým presbytářem, s dvouvěžovým průčelím s železnými vraty s motivy hvězd v diagonální mříži téměř rozmlácené vandaly. Po častých nájezdech vandalů nezůstalo v interiéru kostela takřka nic.

Z knihy „Umělecké památky Čech" 1980 se lze dočíst o unikátním vybavení kostela: Hlavní oltář z doby kolem roku 1760, s baldachýnem na čtyřech točených sloupech. Za oltářem kulisovitě řazené dřevěné stěny se sochami andělů a holubicí Ducha svatého. Na třetí stěně obraz zdejší poutní madony (kopie obrazu P. Marie Pasovské) z r. 1717 od toužimského malíře J.W. Richtera. Po stranách oltáře na brankách sochy sv. Zachariáše a Alžběty. Boční oltáře z roku 1760. V interiéru obrazy sv. Josefa, sv. Jana Nepomuckého, sv. Václava a kopie obrazu zdejší P. Marie z poloviny 18. století. Sochy sv. Václava, Madony, sv. Anny a Jana Nepomuckého. Kazatelna z doby kolem roku 1760 s reliéfem zvěstování P. Marie, bohatě vyřezávané lavice a zpovědnice.

Skoky - obecV době konání poutě jsou na krátkou dobu některé plastiky a obrazy přivezeny z Tepelského kláštera. Poutní místo je známé od roku 1717, kdy zdejší statkář postavil malou kapli určenou k uctívání obrazu P. Marie Pomocné. Množství zázraků a vyléčených nemocí proslavilo toto místo natolik, že poutní mše trvají do dnešních dnů. Tradice poutí nezanikla ani v době obou světových válek a socialismu, kdy byla příjezdová komunikace zalita žlutickou nádržní přehradou.

Kostel nebyl Národním památkovým úřadem zahrnut do seznamu nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice. V současné době probíhá dobročinná sbírka na záchranu tohoto objektu.

V posledních deseti letech byl tak kostel několikrát vykraden, nikdy však nebyl vážněji poničen. Naposledy v roce 2006, kdy zloději způsobili škodu téměř za 5 milionů korun krádeží mědi. Na záchranu poutního místa ve Skocích byla vypsána veřejná sbírka.

Odkazy:

http://www.prirodakarlovarska.cz/
http://www.skoky.webzdarma.cz/
http://www.hrady.cz/index.php?&OID=1449
http://www.zanikleobce.cz/index.php?lang=d&zdroj=280
http://www.touzim.cz/index.php?menui=6&src=doc&srci=177&PiD=f8637958a935a22b1b752257a9d4698d