Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Nový Drahov - Vesnická památková rezervace 

Nový Drahov Nový Drahov, německy Trogau, vznikl v průběhu středověké kolonizace nejpozději ve 13. století. Ves není příliš rozlehlá a tvoří ji rozptýlená zástavba uzavřených usedlostí – „franckých dvorů“ – vesměs z 18. až 19. století. Obytné objekty jsou většinou patrové, hrázděné se zděnými hospodářskými budovami. Hrázděné štíty jsou bohatě zdobené, nechybějí ani složité šachovnicové vzory mezi okny.

V malé osadě Stodola, nedaleko od Nového Drahova, se dochoval mlýn s hrázděnou stodolou. Turisty upoutá i Motýlí dům v Žírovicích.