Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Hřebeny – hrad Hartenberg 

Hřebeny – hrad Hartenberg Hrad Hartenberg, později zámek Hřebeny, v současnosti zřícenina (po úmyslném požáru v roce 1985), byl založen pravděpodobně před rokem 1200 (1196). Bohatá historie s významnými rody (Hartenbergové, Maleříkové, Šlikové, Písnicové, Auerspergové, atd.), četné romantické středověké příběhy, a dramatické osudy lákaly v minulosti tisíce turistů a návštěvníků.

Hřebeny – hrad HartenbergZa Auerspergů se stal rovněž místem, které rád navštěvoval J.W.Goethe, který zde mimo jiné slavil při indických ohních své 72. narozeniny, psal zde jeden z klenotů světové poezie (Elegie), nebo zde trávil své vůbec poslední dny na území Čech v září roku 1823, kdy se po rozloučení s Ulrikou von Levetzow, rozloučil navždy i s územím Čech. Zde je část zápisu z jeho deníku, kdy poprvé přijížděl k Hartenbergu: "První pohled ze značné výšky dolů je překvapující. Starobylý zámek je poskládán z hlavních a vedlejších budov, altánů a galerií, věží a věžiček, zdí a dvorů rozličného druhu na výběžku skalního ostrohu, kde se tři údolí setkávají a tři toky v jeden slévají…. Domnívám se jen prastaré jilmy výšky zámku dosahují a pod sebou les vytváří, tak aby vznikl poutavý obraz. ............ Nutno podotknout , že jen vlastní pohled postihne to, co nelze vyjádřit žádnými slovy..…"

Hřebeny – hrad Hartenberg Dramatické osudy se prolínaly celou historií Hartenbergu, včetně dobývání, pustošení, zemětřesení, požárů a které pokračovaly i v novodobé historii po roce 1945, kdy byl po odsunu poslední majitelky panství hraběnky Františky Kopalové postupně zámek rozkraden, zdevastován a nakonec úmyslně podpálen.

Zajímavost: O statečné hradní panně

Odkazy:

http://www.pruvodce.com/hartenberg/