Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Horní Slavkov – městská památková zóna 

Horní Slavkov – městská památková zónaKrálovské horní město s tisíciletou tradicí těžby cínu, stříbra a řady dalších kovů, rozložené v členitém terénu tří údolí na okraji Slavkovského lesa. Bylo založeno roku 1333 jako královské město, po roce 1494 bylo rozšířeno v souvislosti s rozvojem těžby cínu. Jeho vrcholný hospodářský rozkvět a výstavba spadají do 16. století, po třicetileté válce se jeho vývoj zastavil.

Horní Slavkov – městská památková zónaHistorický ráz města je značně setřen novodobou zástavbou. K významným kulturním památkám patří kostel sv. Jiří, který představuje pozdně gotickou stavbu z doby kolem roku 1520. Zachována je žebrovaná síťová klenba, renesanční kruchta a křtitelnice, pozdně gotické sousoší Olivetské hory a 14 náhrobních epitafů ze 16. stol. Původně byl opevněn, o čemž svědčí zachované střílny. V 18. století byl přestavěn do barokní podoby. U kostela stojí pozdně gotická zvonice z roku 1540, rekonstruovaná v roce 1686. Naproti se dochovala pozdně gotická Boží muka se šroubovitým dříkem.

Horní Slavkov – městská památková zónaNa náměstí je k vidění sloup Nejsvětější Trojice z doby kolem roku 1700. Na severozápadním okraji města se nachází barokní špitální kostel sv. Anny z roku 1728, postavený na starších základech. Zachovalo se i několik měšťanských pozdně gotických a renesančních domů, např. čp. 4 s portálem datovaným 1519, čp. 6 s arkýřem a portálem, čp. 214 z doby okolo roku 1500 nebo nejcennější památka ve městě, dům čp. 497 tzv. Pluhův dům z let 1510 - 1512. Zajímavý je i starý mlýn, tzv. Seidelhaus.

Horní Slavkov – městská památková zónaNa šibeničním vrchu je dodnes zachováno zděné kruhové popraviště ze 16. stol. se znakem města a letopočtem 1598.

Zvláštní zmínku si bohužel zaslouží i sídliště s kompletní občanskou vybaveností vystavěné v padesátých letech ve stylu socialistického realismu, které představuje doklad komplexní výstavby hornického městského celku v uvedeném období.

Historické jádro města bylo prohlášeno v roce 1992 městskou památkovou zónou poté, co bylo vzhledem k rozsáhlým demolicím zrušeno prohlášení za městskou památkovou rezervaci.

Zajímavost: Legenda O Permonovi

Odkazy:

http://www.muhslavkov.cz
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/453923-horni-slavkov
http://www.omks.cz/cz/vypis.php?typ=h_slavkov