Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Hartenštejn - hrad 

Hartenštejn – hrad Hartenštejn je jeden ze zapomenutých hradů Karlovarského kraje.Hrad byl pravděpodobně založen v 2. polovině 15. století Jindřichem z Plavy. Byl šlechtickým hradem a zároveň vojenským opěrným bodem. Hrad byl velmi dobře dělostřelecky chráněn. Jako pustý je uváděn od roku 1609.Z hradu zbyly zbytky věží, příkopy s valem, sklepy a zbytky dalších staveb.

První zmínka o tomto pozdně gotickém hradu pochází z roku 1473. Jeho stavebníkem byl Jindřich z Plavna. Hrad neměl sloužit jako sídlo ale především jako vojenský opěrný bod. Tomu také odpovídá i jeho vzhled. Pánové z Plavna hrad často zastavovali. Roku 1521 jej získal Jinrřich Mašťovský z Kolovrat. Od té doby se jeho majitelé často střídali a v souvislosti s tím jeho význam klesal. V roce 1554 přestal být obýván a o devatenáct let později je již uváděn jako pustý. Vzápětí byl střídmě obnoven Adamem starším Štensdorfem ze Štensdorfu.

Roku 1609 byl připojen k nedaleké Andělské Hoře a poté definitivně zpustnul. V 1. polovině 20. století byl částečně vykopán a jedna z jeho věží nepříliš šťastně dostavěna a zastřešena. Nevelký téměř čtvercový hrad zaujal vrchol kopce. Severní, jižní a východní stranu zajištovaly protáhlé polookrouhlé bateriové věže umístěné uprostřed hradby. Věže byly vybaveny klíčovými střílnami a klenutými suterény. Zbývající západní stranu zaujala rozsáhlá víceboká část dispozice poblíž brány zajišťovaná drobnou polookrouhlou baštou. V nároží v sousedství jižní bateriové věže stála nepříliš rozsáhlá podsklepená budova. Vodu pro hrad zajišťovala dosud zachovaná studna při vstupu do východní věže.

Vykopávkami ve 20. století byl zjištěn i volně stojící objekt v nádvoří. Přístupová cesta byla vedena spirálou okolo návrší a v posledním úseku po koruně valu před příkopem kolem všech tří bateriových věží. Hartenštejn představuje velmi promyšlený dělostřelecký obranný systém bateriových věží. Posouvá tak do konce 60.-70. let 15. století počátky období stavby nejkvalitnějších pozdně gotických obranných systémů.

Odkazy:

http://hrady.dejiny.cz/hartenstejn/index.htm