Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Doubrava - Vesnická památková rezervace 

Doubrava02 Chebské statky patří mezi nejzajímavější památky hrázděných zemědělských usedlostí nejen u nás, ale i v celé Evropě. Jejich základní podoba se zrodila zřejmě již v polovině 17. století v Dolním Bavorsku, odkud se šířila přes Horní Bavorsko až na Chebsko. Nejzachovalejší soubor těchto staveb se dochoval ve vsi Doubrava u Lipové, vyhlášené za vesnickou památkovou rezervaci.

Doubrava01 Nejobdivovanější usedlostí je čp. 9, tzv. Rustlerův statek. Jde o roubený dům s hrázděným polopatrem z roku 1751. Součástí areálu je také chlév, kolna se zajímavě řešenými sloupy a krovy a zděná stodola z roku 1865. V objektu je soukromé národopisné muzeum, v jehož expozici si můžeme prohlédnout zemědělské nářadí, nástroje a nábytek z 18. až 20. století. Pořádá se tu stálá prodejní výstava obrazů, keramiky a dřevořezeb, na dvoře příležitostně i koncerty a divadelní představení.

Dalšími významnými stavbami jsou čp. 8, 13, 15, 16 aj. Na území obce roste skupina jednadvaceti památných stromů, lip srdčitých a dubů letních, starých 120 až 260 let.

(zdroj: http://www.knihovna.kvary.cz)