Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Dlouhá stoka 

Dlouhá stokaDlouhá stoka je vodní kanál, který protíná velkou část Slavkovského lesa. Vytéká z Kladského rybníka v nadmořské výšce 820 m, je 24, 2 km dlouhá, má lichoběžníkový profil a šířku dna 1,2 až 3 m. Je obložená kameny. Teče přibližně ve směru od západu k východu. Jejím účelem bylo zásobovat vodou cínové doly v okolí Horního Slavkova a Čisté, kde ve své době ležela jedna z nejbohatších ložisek cínu v Evropě.

O vybudování Dlouhé stoky se zasloužil Jan Pluh z Rabštejna. Stavební práce byly zahájeny v roce 1531 a vodní dílo bylo dokončeno v roce 1536. Trasa byla vyměřena důlním měřičem Rossmeislem v roce 1530 a byla nazvána Flossgraben.

Protože důlní činnost spotřebovávala stále více vody pro pohon strojů a zařízení, a také zásoba dřeva v okolí Horního Slavkova a Krásna se stále ztenčovala, bylo třeba dopravit ho do báňských provozů, ze vzdálených Kynžvartských lesů. Právě k tomu mimo jiné Dlouhá stoka sloužila.

Během druhé poloviny 16. století se vodní soustava stále zdokonalovala. Byla tvořena sítí kanálu přes 30 km dlouhou. Její součástí byla i soustava 10 velkých báňských rybníků. Napájela 52 mlýnů na rudu, měla 35 mostů, 14 stavidel a spád zhruba 0,35 m na 100 m, šířku přes 2 m. Na svou dobu se jednalo o vodní dílo, které ve střední Evropě v 16. století nemělo obdoby rozsahem ani způsobem provedení. Teprve později vznikly obdobné kanály v německém Harzu a na Slovensku v okolí Banské Štiavnice.

Dlouhá stoka byla zčásti postavena na ještě starším umělém vodním díle. Zdá se, že dlouho před Rössmeisslem existovaly pokusy o využití vod v oblasti dnešní Kladské. Dle kupní smlouvy z r. 1408 na louku U říčky Rody se usuzuje, že první kanál tu byl stavěn již koncem 14. století.  Byl veden z Rody po vrstevnici, ale zda sloužil jen horníkům v Žamberku (tak se v té době říkalo Sangerbergu) či zda byl veden dále, není známo. Ze smlouvy z 10. května 1499 mezi těžaři a vrchností o využívání vodního příkopu však vyplývá, že už tehdy existoval vodní spoj až do Krásna.

Dlouhou stoku lidé opravovali a udržovali i tehdy, když po třicetileté válce těžba upadala. Roku 1872 byla založena společnost pro "Flossgraben“ (jak říkali Dlouhé stoce Němci)‚ která spravovala, čistila a hospodařila na Dlouhé stoce až do 2. svět. války.

V současné době je Dlouhá stoka oblíbeným cílem výletníků. V roce 2003 se toto unikátní vodní dílo stalo kulturní památkou.

Odkazy:

http://www.krasno.euweb.cz/stoka_vice_02.htm
http://sweb.cz/SlavkovskyLes/
http://www.vitejte.cz/objekt.php?oid=1807&j=cz
http://www.tvml.cz/view.php?cisloclanku=2006052602