Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Dalovice - tvrz 

Dalovice – tvrzVes Dalovice patřila původně k loketským hradním lénům. Ačkoliv je v pramenech připomínána dosti pozdě, víme na základě archeologických nálezů, že k založení zdejší tvrze došlo snad již na konci 12. století. Je pravděpodobné, že tvrz vznikla mimo jiné k ochraně sedlecké stezky.

První písemné zprávy máme až z let 1457 a 1462, kdy je zmiňován jistý Arkl Tussel „de Stalticz“ či později „de Talticz“. Později získali dalovické léno příslušníci rodu Hýzrlů z Chodova. Jako první je jmenován k roku 1498 pan Albrecht, který se tehdy píše „zu Thelbicz“.

Zajímavé zprávy pocházejí z let 1502 až 1503, kdy loketská lenní šlechta vedla spory se zástavními pány Loketska, se Šliky. Při nich byly Dalovice šlikovským vojskem 6. února 1503 obleženy a dobyty. Po té byla nejspíše stará tvrz opuštěna.

Revizní archeologický výzkum v roce 2001

Z iniciativy a za finanční podpory Obecního úřadu v Dalovicích provedlo Karlovarské muzeum ve dnech 19. března až 11. května 2001 na lokalitě archeologický revizní výzkum, při němž byly opět odhaleny kamenné základy středověké stavby. Ve dnech 22. až 30. května 2001 pak provedla stavební firma pana Pavla Růžičky z Lokte kompletní konzervační práce.

Archeologický revizní výzkum odhalil staré základy zčásti snížené, zejména v místech nejsnazšího přístupu k památce od jihozápadu. Co se týká středověké stavby, výzkum jen potvrdil výsledky, které byly dosaženy výzkumem předchozím.

Při výzkumu byla nalezena v sídlištní jámě, na níž byl později středověký pahorek zčásti uměle vztyčen, též keramika z pozdní doby bronzové. Nálezy z období volutové keramiky při revizním výzkumu potvrzeny nebyly.

Odkazy:

www.skhz.cz/partner/obce/dalovice.html