Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Chyše - zámek 

Chyše – zámekChyše je starobylé místo, jehož historie začíná již ve 12. století. První zmínka o zdejším sídle je z roku 1169. Tvrz však musela vzniknout ještě dříve, protože odtud pocházel Odolen syn Střezův, který doprovázel krále Vladislava na výpravě do Milána v roce 1158. Právě tento muž je považován za praotce významného rodu Pětipeských z Chýš.

Z tvrze se později stal hrad, ani ten však tu nenajdeme. Na jeho místě dnes stojí zámek, vzniklý novogotickou přestavbou renesančního sídla. Autorem této poslední přestavby je Ignác Ullmann, který zde pracoval po polovině 19. století pro tehdejší majitele Lažanské z Bukové.

Právě pro tuto rodinu později krátce pracoval jako vychovatel i nejznámnější český spisovatel Karel Čapek. Pobýval tu v roce 1917 a popis zámku se později objevil i v jeho díle - použil jej v Krakatitu.

Zámek byl vrácen v restituci a je prakticky již celý opraven. Majitelí zpřístupnili stylové zámecké interiéry, zámecké sklepení, středověkou baštu, barokní studnu a expozici věnovanou Karlu Čapkovi.

Součástí zámeckého areálu je taktéž panský pivovar, který byl vystavěn v letech 1839 – 1841. Pivovarnictví v Chyši má však tradici již od roku 1580. V roce 2007 roce byla po 74 letech obnovena výroba kvalitního zámeckého piva. V historických interiérech pivovaru uvítá návštěvníky stylový restaurant a tradiční pivnice.

Zámecký park

Vedle opravy a obnovy zámecké budovy byl zásadním způsobem revitalizován i vzácný zámecký park o rozloze cca 9 ha včetně rehabilitace jeho vodního hospodářství.

Umělecko – historicky lze park hodnotit jako velmi dobrý příklad krajinářské architektury z poloviny 19. století s působivým založením, které využilo členitý prostor pro vytvoření téměř všech forem zahradní architektury té doby a spojilo je v dokonalé harmonii.

Zámecký park je komponován s využitím členitého terénu ve dvou částech rozdílných architektonických uspořádání i vegetační složkou. První část, jejíž dominantou je zámecká budova, se rozvijí kolem potoka, který vytvořil mělké údolí. Potok se pod zámkem stáčí kolem návrší, na kterém byl už postaven hrad a ústí do malého rybníka pod zámeckou budovou, jíž tvoří nastavené zrcadlo.

Zajímavost: Elixír mládí a věc Makropulos

Odkazy:

http://www.chyse.com/
http://www.stripky.cz/volno/hrady/chyse.html
http://www.mesta.obce.cz/chyse/