Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Památky A-J
Památky J-N
Památky O-Ž
Mapa památek
Památková území
Rozhledny
Poutní místa
EUREGIO MOBILE
Andělská hora - zřícenina 

Andělská hora Jen málo zvlněná krajina před sjezdem do hlubokého údolí Ohře má výraznou dominantu v mohutné čedičové skále, na níž stojí hrad. Z původní rýzmburské stavby z přelomu 14. a 15. století se nezachovalo nic, z doby první šlikovské přestavby v třicátých a čtyřicátých letech 15. století zůstaly zbytky hranolové věže.

Andělská hora Do podoby hradu zasáhla výrazně až pozdně gotická přestavba realizovaná pány z Plavna na přelomu 15. a 16. století. Většina dodnes patrných zbytků hradní architektury pochází z této doby. Starý věžovitý palác stál uprostřed elipsovitého tvaru vnitřního hradu, který tvořila ještě jedna renesančně upravená budova. Část opevnění vnitřního hradu se nezachovala.

Andělská hora Na přístupovou cestu dohlíželo dokonale opevněné předhradí hradbou, bastionem a branou. Brána stála i mezi předhradím a nádvořím vnitřního hradu. Leckde se zachovalo původní gotické ostění střílen různého tvaru. Renesanční adaptace, k nimž patřila výstavba nového paláce i drobné vnější úpravy, nenarušily gotický vzhled hradu.

Andělská hora Nejdéle hrad vlastnili Černínové: od roku 1622 do roku 1734 a od roku 1868 do roku 1945. Poté, co sídelní a správní funkce panství přesídlila koncem l 6. století do Kysibelu, odstěhovalo se do nového zámku i panstvo a hrad začal chátrat. Během třicetileté války jej vydrancovali Švédové a zkázu dokonal v roce 1718 požár. Ve 20. století zřícenina posloužila filmařům k natáčení scén z filmu Balada pro banditu.

Zajímavost: Pověst O Richardovi a Albíně

Odkazy:
http://hrady.dejiny.cz/andelska_hora/index.htm
http://www.hrady.cz/index.php?hid=101
http://www.zamky-hrady.cz/6/andelska_hora.htm