Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Doupovské hory
Karlovarská vrchovina
Krušné hory
Slavkovský les
Tepelská vrchovina
Vodstvo
Památné stromy
Tepelská vrchovina 

Geomorfologický celek v České republice na jihovýchodě Karlovarské vrchoviny, nejvyšší Podhorní vrch, 847 m n.m., rozloha 682 km2. Kerný reliéf, stupňovitě se sklánějící k jihovýchodu, na krystaliniku tepelsko-žlutického antiklinorního pásma s metabazity, granitoidy a neovulkanity. Člení se na Toužimskou plošinu, Bezdružickou vrchovinu a Žlutickou vrchovinu.