Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Doupovské hory
Karlovarská vrchovina
Krušné hory
Slavkovský les
Tepelská vrchovina
Vodstvo
Památné stromy
Karlovarská vrchovina 

Karlovarská vrchovinaGeomorfologická oblast v České republice na jihu Krušnohorské subprovincie, nejvyšší Lesný, 983 m n.m. Členitá vrchovina, z krystalických břidlic, granitoidů a metadiabasového komplexu. Člení se na Slavkovský les a Tepelskou vrchovinu.