Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Doupovské hory
Karlovarská vrchovina
Krušné hory
Slavkovský les
Tepelská vrchovina
Slavkovský les 
Slavkovský les leží v prostoru mezi Karlovými Vary, Mariánskými Lázněmi a Kynšperkem nad Ohří. Je osobitým krajinným celkem vystupujícím příkře nad Tachovskou brázdu a Chebskou a Sokolovskou pánev. Jen na jihovýchodě přechází pozvolna do Tepelské plošiny. Celé území má ráz paroviny. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa - Lesný (983 m n. m.) a Lysina (982 m n. m.) - leží v poněkud zdvižené jihozápadní části. Oblast je z velké části zalesněna smrkovými porosty. Původní bučiny a bukojedliny se zachovaly jen v nepatrných zbytcích. Významnou součástí lesů jihozápadní části Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky a břízy pýřité s charakteristickými rašelinnými druhy rostlin.

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les byla zřízena výnosem ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 3. května 1974. Její rozloha je 610 km2.

Nejcennější krajinné úseky Slavkovského lesa jsou zvlášť chráněny v 26 maloplošných územích - národních přírodních rezervacích (NPR), národních přírodních památkách (NPP), přírodních rezervacích (PR) a přírodních památkách (PP).

Přístupné po turistických cestách jsou například:

 • NPR Kladské rašeliny (5 lokalit, z nichž Tajgu zpřístupňuje Naučná stezka)
 • PR Smraďoch – Naučná stezka
 • PR Vlček – přístupná po modré značce do Pramenů
 • NPP Křížky – informační tabule
 • NPP Svatošské skály – Naučná stezka, přístupná po modré značce Karlovy Vary – Loket
 • PP Šemnická skála – přístupná po žluté značce z Andělské Hory
 • NPP Upolínová louka – výhled jen ze silnice u Pramenů
 • PR Holina – přístupné po zeleně značce z Lázní Kynžvartu
 • PR Údolí Teplé – silnice nebo železnice údolím
 • PP Dominova skalka – přístupné po zelené značce z Bečova n. T.
 • PP Kynžvartský kámen – přístupné po žluté značce z Lázní Kynžvartu
 • PP Čedičové varhany u Hlinek – přístupné ze silnice Hlinky – Přílezy
 • PP Koňský pramen – přístupné po červené značce z Chotěnova
 • PP Čiperka – přístupné po zelené značce z Michalových Hor
 • PR Podhorní vrch – přístupné po červené značce Mariánské Lázně, Ovesné, Kladruby
 • PP Moučné pytle – přístupné po zelené značce z Karlových Varů do H. Slavkova

 

Kladská  Smraďoch  Křížky  Svatošské skály  Šemnická skála

Upolínová louka  PR Holina  Teplá  Dominova skalka  Kynžvartský kámen

  Čedičové varhany  Koňský pramen  Moučné pytle