Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Doupovské hory
Karlovarská vrchovina
Krušné hory
Slavkovský les
Tepelská vrchovina
Rostlinstvo Slavkovského lesa 

BučinaLesy, vesměs druhotné smrkové monokultury, pokrývají necelých 53% rozlohy oblasti CHKO Slavkovský les. Přirozené bučiny nebo jedlobučiny či horské smrčiny se uchovaly jen fragmentálně v extrémních podmínkách.

Floristicky zajímavé jsou reliktní borové lesy, které se vyskytují na skalnatém podkladu rozsáhlého hadcového tělesa. Jde o jeden z největších hadcových komplexů střední Evropy. Na hadci se vyskytuje speciální flóra (sleziník klamný, sleziník hadcový, rožec hadcový). Na hadcových skalkách roste i vřesovec pleťový nebo zimostrázek nízký.

V JZ části Slavkovského lesa jsou četná vrchoviště s porosty borovice blatky a to v keřové i stromové formě. Na rašeliništích je běžná rašeliništní vegetace. Na okolních mokřadních loukách se hojně vyskytuje kosatec sibiřský.

Z nepůvodních druhů se ve Slavkovském lese vyskytují nápadné a těžko likvidovatelné porosty bolševníku pýřitého, který se zde rozšířil za druhé světové války patrně z lázeňských parků. Na prameništích sirnatouhličitých vod najdeme specifickou flóru mechorostů a řas.