Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Blatenský vodní příkop 

Blatenský příkopBlatenský příkop Dobývání rud v Krušných horách na počátku 16. století nebylo možné bez vody. Z toho důvodu pověřily těžařské společnosti z Horní Blatné stavitele Štěpána Lenka výstavbou 12 km dlouhého vodního příkopu, kterým byla přivedena voda pro zásobování báňských a hutních provozů v Horní Blatné z povodí říčky Černé u Božího Daru. Vodní příkop se vine po vrcholcích Krušných hor v nadmořské výšce 945-975 metrů od rašelinišť u Božího Daru, přes Rýžovnu, Bludnou a po severní straně Blatenského vrchu se stáčí nad Horní Blatnou. Po jeho dokončení nastal bouřlivý rozvoj těžby nejen v okolí Horní Blatné, ale i v celém území podél vodního díla. Někdy po půli 16. století se vodní příkop stal výhradním majetkem města Horní Blatné. To v roce 1570 získalo od Maxmiliána II. zvláštní výnos, kterým panovník prohlásil ochranu vodního příkopu a udělil Horní Blatné dědičné právo vybírat po všechny časy vodní poplatky a sladovné. Odtud také pochází název příkopu ERBwassergraben - dědičný vodní příkop.

Blatenský příkopBlatenský příkop byl na počátku 90. let minulého století téměř zničen - koryto bylo zaneseno, na mnoha místech byly porušeny ochranné hrázky a zničeny i betonové konstrukce. K současné obnově historického vodního díla vedly správce ZVHS důvody související s životním prostředím - humínové vody z Božídarských rašelinišť bylo nutné Blatenským příkopem zachytit a odvést mimo vodárenskou nádrž Myslivny, která je hlavním zdrojem pitné vody pro příhraniční obce. Projekt obnovy byl zpracován podle dochované archivní kolaudační dokumentace rekonstrukce z roku 1929, provedené tehdejším vodním družstvem v Horní Blatné. Dnešní stavební práce na obnově trvaly od roku 1995 do roku 2001.

propagační turistický leták - k získání na Blatenském vrchu