Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
TOP TEN
Ubytování
Praktické
Kulturní instituce
Lázeňství
Příroda
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečkyExpand Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Turistické cíle
Po stopách historie
Člověk mění tvář kraje
Aktivní pohyb
Zajímavosti
Obrazové prezentace
Virtuální prohlídka kraje
Užitečné odkazy
Přírodní rezervace a CHKO 

Chráněná krajinná oblast Slavkovský les

Slavkovský lesCHKO byla zřízena již v roce 1974. Chrání území mezi světoznámými západočeskými lázněmi – Karlovými Vary, Mariánskými a Františkovými Lázněmi.

Základní údaje:

Rozloha: 610 km2
Nadmořská výška: 374 m (Ohře u Karlových Varů) - 983 m (vrch Lesný)
Vyhlášení: výnosem MK ČSR č.j. 7657/1974 
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO

    • 2 národních přírodních rezervací
    • 3 národní přírodní památky
    • 10 přírodních rezervací
    • 12 přírodních památek

Dále jsou v působnosti Správy CHKO Slavkovský les národní přírodní rezervace Soos, Velké jeřábí jezero a Velký močál a národní přírodní památka Komorní hůrka, Železná hůrka a Lužní potok.

Oblast je osobitým krajinným celkem. Celé území má ráz paroviny. Nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa Lesný a Lysina leží v poněkud zdvižené západní části. Významnou součástí lesů jihozápadní části Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky a břízy pýřité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí, především západočeských lázní. Ochranou těchto míst tvorby minerálních pramenů se chráněná krajinná oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v republice.

Celá oblast je protkána sítí dobře značených turistických cest, která návštěvníky zavede v zimě i v létě do atraktivních míst přírody a historie (premonstrátský klášter v Teplé, hrad Loket, Bečov a zámek Kynžvart). Správa chráněné krajinné oblasti Vás zve na naučnou stezku na Kladské, část je zpřístupněna pro vozíčkáře, a naučnou stezku Smraďoch.

Naučné stezky v Karlovarském kraji

Rostlinstvo Slavkovského lesa

Živočichové Slavkovského lesa

Přírodní rezervace

Kladská

Nejcennější krajinné úseky Slavkovského lesa jsou zvlášť chráněny v 26 maloplošných územích - národních přírodních rezervacích (NPR), národních přírodních památkách (NPP), přírodních rezervacích (PR) a přírodních památkách (PP).

Přístupné po turistických cestách jsou například:

 • NPR Kladské rašeliny (5 lokalit, z nichž Tajgu zpřístupňuje Naučná stezka)
 • PR Smraďoch – Naučná stezka
 • PR Vlček – přístupná po modré značce do Pramenů
 • NPP Křížky – informační tabule
 • NPP Svatošské skály – Naučná stezka, přístupná po modré značce Karlovy Vary – Loket
 • PP Šemnická skála – přístupná po žluté značce z Andělské Hory
 • NPP Upolínová louka – výhled jen ze silnice u Pramenů
 • PR Holina – přístupné po zeleně značce z Lázní Kynžvartu
 • PR Údolí Teplé – silnice nebo železnice údolím
 • PP Dominova skalka – přístupné po zelené značce z Bečova n. T.
 • PP Kynžvartský kámen – přístupné po žluté značce z Lázní Kynžvartu
 • PP Čedičové varhany u Hlinek – přístupné ze silnice Hlinky – Přílezy
 • PP Koňský pramen – přístupné po červené značce z Chotěnova
 • PP Čiperka – přístupné po zelené značce z Michalových Hor
 • PR Podhorní vrch – přístupné po červené značce Mariánské Lázně, Ovesné, Kladruby
 • PP Moučné pytle – přístupné po zelené značce z Karlových Varů do H. Slavkova

Odbor informatiky KÚKK, oddělení Geografických informačních systémů připravilo aplikaci, mapující Plán péče pro přírodní rezervace v našem kraji. Tento plán je autorským dílem Odboru životního prostředí  a zemědělství KÚKK.
Doporučujeme tuto aplikaci pozornosti návštěvníků. Obsahuje nejen mnoho textových informací k plánům péče o dané lokality, ale i množství fotografického materiálu jak krajinného rázu, tak i flory a fauny.

Podrobnější informace : 

Foto: Rudolf Vážný