Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Žižkův vrch 

Jeden z exponátů geologického muzeaNad Mariánskými Lázněmi, nad samotnou kolonádou se vypíná Žižkův vrch. Je to velmi zachovalý komplex bučin a suťových lesů a v roce 2003 byl vyhlášen přírodní rezervací. Můžeme zde zahlédnout vzácné dravce jako je krahujec nebo puštík.
Na úbočí vrchu v Mlýnském údolí se nachází geologické muzeum s naučnou stezkou, po které vede cyklotrasa 361. Je to velmi rozsáhlá expozice a byla zpřístupněna v roce 1989. Najdeme tu vybroušené řezy typických hornin, charakterizujících svým výběrem pestrou geologickou stavbu Slavkovského (dř. Císařského) lesa. Naučná stezka má 20 zastavávek podél několika upravených lesních cest a každá zastávka popisuje jeden druh horniny  - od vulkanických, až po horniny přeměněné. Největší vystavené exponáty váží i několik tun.
Na rozcestí u zastavení č.17 můžeme odbočit do druhé větve naučné stezky a navštívit symbolický hřbitov.

Bučina na úbočí Žižkova vrchuŽižkův vrch