Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Velký močál 

Velký močálNárodní přírodní rezervace Velký močál je chráněna státem již od roku 1969. Je součástí rozsáhlého Rolavského vrchoviště severovýchodně od obce Přebuz. Rozkládá se na ploše více než 50 ha v nadmořské výšce 910-930 m n. m.

Je to jedno z největších rašelinných území západních Krušných hor. Krušné hory jsou jediným pohořím u nás, kde není velkoplošně chráněné území ani do něj žádné nezasahuje. Tento stav není dán nekvalitním přírodním zázemím, neboť zde najdeme neosídlenou horskou krajinu, klimaxové smrčiny, rašeliniště, horské louky, prameniště, řadu vzácných živočichů a o vzácných rostlinách nemluvě. Naopak, kvality potvrzuje spousta maloplošně chráněných území, z nichž je velké množství zaměřených na ochranu vrchovišť.

Chráněny jsou zde především rozsáhlé porosty kleče a borovice bahenní, ale také vlochyně (borůvka bažinná), přeslička říční, klikva bahenní (žoravina), ostřice bažinnásuchopýr pochvatý, masožravá tučnice obecná a rosnatka okrouhlolistá a vyskytují se bříza zakrslá a vrba borůvkovitá.

Kolem rezervace vede silnička mezi bývalými obcemi Rolava a Jelení. Za druhé světové války zde Němci nedaleko otevřeli cínové doly a třídírnu a pracovali zde převážně zajatci. Proto tu najdeme poblíž i zbytky zajateckého tábora. V okolí je i několik hrobů zajatců zastřelených na útěku.

Video ČT - Minuta z přírody

Velký močál Velký močálVelký močál