Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Tři křížky 

Tři křížkyNázev lokality Křížky je podle tří křížků, které zde byly vztyčeny v roce 1859. Na vrcholu pahorku jsou tři podstavce s kamennými a dřevěným křížem, s nečitelnými německými nápisy. Hned vedle je deska s z leštěného hadce s vyznačenými směry na významné výškové dominanty (na Vladař, Klínovec, atd.). Podle pověsti byly křížky postaveny jako poděkování za uzdravení tří bratří z vážné nemoci, další podrobnosti však nejsou známy. Pod kříži z druhé strany byl údajně hřbitov.


Celá oblast Krásenské vrchoviny je součástí území tvořené tmavou přeměněnou horninou, česky zvanou HADEC, v mezinárodní terminologii SERPENTIN. Tato hadcová oblast je největší v Čechách. Patří do ní i další národní přírodní památky Slavkovského lesa: Pluhův bor, Dominova skalka a Vlček. Národními přírodními památkami byly vyhlášeny zejména kvůli výskytu ojedinělých druhů rostlin, zejména rožce kuřičkolistého. Křížky, podobně jako několik dalších lokalit v okolí, mají zvláštní flóru. Podložní hornina (hadec) uvolňuje do půdy velké množství hořčíku. Mohou zde růst jen rostliny, které to vydrží. Některé jsou dokonce těmto podmínkám přizpůsobené a jinde je nenajdeme. Část rostlin vytváří zakrslé formy (nanizmy). Hojně rozšířen je na Křížcích vřesovec pleťový, který z jara celé okolí zbarví do bordové darvy od kvetoucích vřesovců.

Ochrana nad Křížky byla vyhlášena v roce 1962. V roce 1979 byla na Křížcích vybudována naučná stezka, o jejíž existenci se mezi botaniky stále vede spor. V rámci výzkumu a možnosti snížení devastace lokality byla tato naučná stezka v roce 2001 uzavřena, kvůli údajné rekonstrukci a na celé území byl vstup zakázán. Je to docela škoda, protože nahoře od křížů je parádní výhled. Nakonec byla naučná stezka zrušena, lokalita je oplocena a u silnice byly instalovány dvě informační tabule (jedna pro Křížky a druhá tabule je věnována přilehlé Upolínové louce. O lokalitu se pečlivě stará správa CHKO Slavkovský les.

Pokud budeme chtít Křížky navštívit, tak nejlépe z Pramenů, když pojedeme po silnici na Novou Ves. Asi půl kilometru před Křížky budeme přejíždět technickou památku Dlouhá stoka. Křižky jsou viditelné již z daleka a nemůžeme je minout.

Křížky jsou jednou ze zastávek naučné stezky Mnichovské hadce.

Video ČT - Minuta z přírody 1
Video ČT - Minuta z přírody 2
Video ČT - Živé srdce Evropy
Video ČT - Události v regionech
Video ČT - Rožec kuřičkolistý

Infotabule KřížkyHadec s vřesovcem