Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Radionka 

Vývěr kaselky Radionka
Na katastru obce Dolní Žandov asi 200 metrů vlevo od silničky vedoucí z Podlesí kolem Kňafáku (Kneidelbach) k samotě Javořina vyvěrá minerální pramen. Říká se mu Radionka, nebo také Radionka, Nektar a dříve Markusgrüner Radiumquelle. Dříve se stáčela do lahví a používala jako léčivá kyselka. Kolem vývěru ještě dnes najdeme zbytky něčeho jako základy domu. Nad pramenem až do roku 1945 stával domek se zvoničkou, který pramen chránil.

Pramen od nepaměti vyvěral ve starém dubovém kmeni a nejen místní sedláci, ale i poutníci, kteří mířili k nedaleké poutní kapli, se rádi osvěžili jeho chutnou vodou. To nezůstalo bez povšimnutí a v roce 1910 koupil kyselku A. Lais, který nechal provést analýzu pramene a zjistil, že obsahuje větší podíl radia, podle kterého ho pojmenoval Rachovým. Opravil jímání pramene, začal ho plnit do láhví a prodávat pod obchodní značkou Podleský radiový pramen (Markusgrüner Racliumquefle). Nový majitel nechal u pramene postavit správní budovu se sklady a vybudoval lepší příjezdovou cestu. Rozesílání vod prosperovalo až do krize třicátych let minulého století.
Provoz odkoupila nová firma v čele s mariánskolázeňským lékařem V. Mladějovským a pojmenovala pramen Radiovka. S cílem zvýšit produkci vod se společnost rozhodla pramen zachytit hlubším vrtem, který však narazil na kyselku s daleko vyšším obsahem železa, než byla původní mělce zachycená kyselka. Nově zachycená kyselka se nehodila k rozesílání a proto se přikročilo k druhému pokusu o zachyceni pramene, který byl úspěšnější než první.
Nový pramen byl nazván Nektar vyveden byl na boku původní plnírny. Prodej minerální vody i přes provedené úpravy pomalu upadal a po roce 1945 prakticky skončil.
Tento případ ukazuje, jak je důležité citlivě postupovat při obnově jímání pramenů, neboť novými úpravami došlo k naprosté změně chemického složení původní minerální vody a také k poklesu obsahu radia ve vodě.
Dnes stojí pouze provozní budova, z původní plnírny zůstaly jen základy a původní jímání, ze kterých dále vytéká chutná minerálka sloužící k občerstvení turistu i místních obyvatel.
(Zdroj: Milota,Bartoš - Průvodce po pramenech IV) 

Kyselka Radionka je mírně radioaktivní, ale není zdraví nebezpečná a je velmi chutná.  

K prameni vede odbočká modré z PodlesíStav v roce 2012Bývalá stáčírnaStáčírna ve 20.letech minul.st.