Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Popovské stromy 

V bývalé vsi Popov u Jáchymova roste několik stromů, které jsou úzce spjaty s bývalými obyvateli obce. Byly vysázeny u příbytků lidí, aby je chránily a pomohly jim vytvářet vlídné domovy. Tehdy si lidé snad i mysleli, že dlouhověké stromy budou ještě dlouho ochraňovat i příbytky jejich dětí, vnoučat, pravnoučat..... Ale lidé odešli, někdy nedobrovolně, někdy z vlastního rozhodnutí a stromy zůstaly osamoceny. Na místo bývalé obce se časem zapomenulo. Opuštěné domy postupně propady zkáze, ale mnohé stromy žily dál. Do současnosti se v Popově ze starých stromů zachovaly dvě lípy, mohutný jasan ztepilý, nebo bříza bělokorá.
Do Popova žádná cyklotrasa nevede, ale dostaneme se tam po zelené pěší trase z Jáchymova, nebo z Mariánské, když odbočíme z cyklotrasy 2198 a vydáme se po polní cestě (vhodné jen pro horská kola) pod elektrickým vedením směrem na jihovýchod.

Na místech bývalých stavení, ze kterých můžeme najít už jen zbytky zdí rostou dvě sraré popovské lípy.
Dolní popovská lípa velkolistá - má obvod kmene 807 cm a výška stromu dosahuje kolem 20 m. Kmen je pro váhu rostoucích větví rozdělen na dvě samostatné poloviny, mezi kterými lze projít. Obě části od sebe na metr odkloněné, rostou dál jako samostatné stromy. V roce 2002 byla lípa odborně konzervována, aby se zabránilo dalšímu oddalování obou částí kmenu. Lípa roste v nadmořské výšce 720 m a je chráněna od roku 1985. Strom nelze minout, roste přímo u zelené turistické cesty z Jáchymova do Hlubokého.

Horní popovská lípa - je více než čtyřistaletá lípa malolistá stojící u včelína v nadmořské výšce 730 m. Má obvod kmene 905 cm a dosahuje výšky 28 m. Po zániku obce se o lípu nikdo nestaral a proto obrostla mohutnými větvemi. Váha nejmohutnější větve a dutý kmen způsobil její vylomení a pád. Lípa je chráněna od roku 1985 a špatně se hledá, hlavně v létě, když jsou všechny stromy olistěné. Roste asi 50 metrů od neznačené cesty z Popova na Mariánskou kousek za velkým včelínem uprostřed hustého houští náletových dřevin.

Popovská bříza - je to památná, samostatně stojící bříza bělokorá. Má výšku 22 m a obvod kmene 285 cm. Strom je chráněn od roku 2003 pro svůj vzrůst a estetickou hodnotu. Je to nejmladší strom z uvedených popovských stromů. Mohutný, široce rozvětvený strom stojící kousek od Horní popovské lípy.

Popovský jasan - je mimořádný, asi 200 let starý chráněný strom s obvodem 684 cm s výškou přes 30 metrů, který se v roce 2002 ze 140 nominací a 12 finalistů umístil na prvním místě v anketě Strom roku. Je patrně největším stromem svého druhu v Česku, přesto byl až donedávna skrytý očím veřejnosti ztracen v téměř neproniknutelných houštinách na katastru bývalého Dolního Popova. Popovský jasan objevil počátkem 90. let karlovarský zubař Jaroslav Frouz. Abychom se k němu dostali, musíme sejít po zeleně značené turistické cestě směrem na Hluboký a po asi třech stovkách metrů odbočit doprava po neznačené cestě, která po dalších asi dvou stech metrech prochází širokým průsekem pod vedením vysokého napětí.