Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Pomezní rybník 

Pomezní rybníkKdyž pojedeme po státní silnici z Pomezí na Schirnding, tak na levé straně silnice těsně před hraniční čárou v údolí na bezejmenném potoce uvidíme Pomezní rybník. Zvláště chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1990 a slouží k ochraně a zachování vodního toku, jeho doprovodných mokřadních společenstev a vlastního rybníka. Vyskytují se zde některé vzácné a ohrožené rostlinné a živočišné druhy, především ďáblík bahenní (Calla palustris). Zajímavostí také je, že státní hranice prochází středem Pomezního rybníka.