Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Podhorní vrch 

Podhorní vrch od jihuPodhorní vrch je nejvyšším vrcholem Tepelské vrchoviny. Má dva vrcholy - Velkou (847m) a Malou (829m) Podhoru, odkud je nádherný výhled do kraje, což také vysvětluje, proč naši předkové, žijící v této oblasti, považovali vrchol za nejvyšší horu Čech. Celý kopec je vlastně vyhaslá sopka, pozůstatek alpinského vrásnění z doby před 30 - 60 milióny let, kdy se z prasklin pevninského štítu, z hloubek 40 - 60 km vylily čedičové lávy o teplotě 1200°C, které občas vystřikovaly do vzduchu a rychle tuhly, takže k zemi dopadaly již jako pevné části, takzvané tufy, které tvoří část obložení Podhory, na ploše přibližně 900 x 500 metrů. Tento unikátní třetihorní relikt, kde rostou významná rostlinná společenstva, byl v roce 1997 vyhlášen přírodní rezervací.

Dříve se na Podhoře těžil čedič v lomu, který byl v provozu už před válkou. Byl mimořádně kvalitní a používal se především jako podkladový materiál pod silnice. V zimě 1968 však došlo k havárii drtiče, nenašly se peníze na jeho opravu a většina zařízení byla postupně rozkradena.

Podhora je pro svůj magický vzhled opředena množstvím bájí a tajemných historek. Místní obyvatelé věřili, že ve skalách na vrcholu sídlí Duch hory, který odsud metá blesky z jasného nebe, sesílá kroupy a déšť. Podle popisu měl být podobný krkonošskému Rübezahlovi. Zjevoval se poutníkům v různých podobách a lidé se jeho sídlu vyhýbali. Existují nedoložené dohady, že právě tato postava inspirovala kavárníka Zischku, když stavěl nedaleko hotel Krakonoš (Café Rübezahl), se sochou v nadživotní velikosti. Už sám název vrchu - Podhora, je cítit tajemstvím. Je velmi starý a historici se domnívají, že mohl vzniknout podle nějakého obydlí, nebo osady, která "pod horou" stávala. Této hypotéze nahrává i stará zpráva místních novin Marienbader Zeitung, která popisuje zbytky podivných kůlových staveb, nalezených při posledním předválečném výlovu nedalekého Podhorního rybníka. Měly být archeologicky probádány, válka však tento průzkum překazila.

Podhorní vrchSchdoy na vrcholVrcholKamenolom na Podhoře
Foto: autor, Atlas Česka, iradio.cz