Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Planý vrch 

Bor na Planém vrchuPřírodní rezervace se rozprostírá na zbytcích starých hadcových lomů. Zdejší hadce byly až do 1. čtvrtiny 20. století zpracovávány Mnichovskými serpentinitovými závody na drobnější užitné i dekorační předměty a náhrobní kameny. Známá je například přes 1 m vysoká hadcová křtitelnice v kostele v Mnichově.

Zbytky starých lomů na Planém vrchu jsou chráněny od roku 1987 a přírodní rezervací byly vyhlášeny v roce 1996. Zdejší serpentinit, česky hadec, tvoří celistvou, černou, černozelenou až tmavě zelenou horninu s častými žilkami azbestu s hnědavými skvrnami, tvořenými bronzitem.

Lomy, odvaly a sekundární sutě spolu s hadcovými výchozy vytvářejí vhodná stanoviště pro klasické hadcové druhy: rožec kuřičkolistý, sleziník hadcový a sleziník nepravý. Pouze na této lokalitě roste spolu s hadcovými druhy sleziníků také sleziník červený. Většinu plochy rezervace zaujímají převážné staré porosty hadcových borů. V podrostu roste hojně vřesovec pleťový, ostřice chlumní, zimostrázek nízký a chrastavec rolní hadcový. Významný je výskyt jalovce obecného.

Sleziník nepravý na Planém vrchu
2x Foto: Přemysl Tájek