Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Národní přírodní památka Železná hůrka 

Železná hůrkaČeskobavorský park na českém území zahrnuje v tomto regionu Železnou hůrku a Kyselecký Hamr a na německé straně Sibyliny lázně u města Neualbenreuth. Celý rozsáhlý rajón tvoří horniny chebsko-dyleňského paleozoika. Nejvýznamnějšími tektonickými liniemi jsou zlomy krušnohorský a mariánskolázeňský, které byly zdrojem sopečné činnosti v tomto reginu.
Před hraničním přechodem po pravé straně asi 300 m od cesty leží národní přírodní památka Železná hůrka. K ní se dostaneme po cyklotrase 2129 z Lipové u Chebu. Těsně před hraničním přechodem Mýtina uvidíme vpravo na poli vyvýšeninu vyhaslé sopky. Pozůstatky po težbě štěrkuPůvodní cesta k sopce a také bývalé obci Boden vede mezi stromy, ale je zarostlá a neprůchodná. Proto se nejlépe k sopce dostane po pravé straně lesíku, který obrůstá starou cestu. 
Železná hůrka je další ze sopek označovaných jako nejmladší sopka v České republice. Naposledy byla činná na rozhraní třetihor a čtvrtohor, což je někdy v rozmezí před 170 - 400 tisíci lety. Na stavbě Železné hůrky se podílely minimálně dvě erupce. Při starší vznikly asi 15 m mocné vrstvy pyroplastických hornin. Na nich leží šikmo vrstvené tufy vyvržené během následující erupce. Sopku objevil Johann Wolfgang Goethe, který ji na svých cestách po Chebsku navštívil 23. srpna 1823. Na konci 18. a na začátku 19. století ještě geologové zcela nevěděli, jak vlastně horniny vznikají. Šikmé tufy usazené z odlišných erupcíByli rozděleni na dva tábory - neptunisty a plutonisty. Neptunisté soudili, že horniny vznikají usazováním ve vodním prostředí, a že tedy i Komorní hůrka má svůj původ v uhelných slojích, které později vyhořely. Plutonisté naopak zastávali názor, že je sopečného původu. 
Dříve se tady těžilo a sopka byla využívána na těžbu silničního štěrku a tím se otevřely vrstvy sopečného tufu. Na těžbě zde pracovali i obyvatelé blízké vesničky Boden, která zanikla po roce 1948. Od roku 1961 je sopka chráněna státem.