Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Medvědí rozhledy 

Hadcová skalkaMedvědí rozhledy navazují jako izolované skalky na Mnichovské hadce, tj. částečně vypreparovaný hřbet hadcových hornin v centrální části Slavkovského lesa. Skalky se nachází při severním okraji tohoto hřbetu, nedaleko obce Rovná. Leží v rozsáhlých smrkových lesích na mírném svahu nad levým břehem Lobezského potoka a tvoří menší enklávu bezlesí s drobnými skalkami vypreparovanými nad okolní terén. Tyto bezlesé biotopy představují izolované místo výskytu vegetace vázané na skalnaté prostředí. A díky nadmíře hořčíku se zde uplatňují ještě rostliny typické pro nedaleké hadcové skalky Tři Křížky, Dominova skalka a další.

Hadcové skalky porostlé sleziníky můžeme obvykle najít v otevřené krajině. Tyto se ale nachází uprostřed lesů a jsou zajímavé svými skalními výchozy. Na hadcových horninách, které obsahují hodně hořčíku, roste mnoho specifických rostlin, pro které jsou tyto lokality středem zájmu a ochrany.

Jedním z nich je i endemit Slavkovského lesa rožec kuřičkolistý. Tato rostlina roste pouze na zdejších hadcích centrálního Slavkovského lesa a jinak nikde jinde na světě - proto to označení endemit. Na skalkách, místy i 5 m vysokých, roste především několik druhů kapradin, z chráněných a významných je to sleziník hadcový, nebo sleziník nepravý. Roste zde také vranec jedlový, drobná rostlina dříve řazená mezi plavuně.