Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Mechové údolí 
Na samém okraji Českého lesa u obce Brtná nedaleko Dolního Žandova se nachází přírodní rezervace Mechové údolí. Vzniku rezervace předcházela přímo detektivní práce botaniků při hledání jedné vzácné orchideje - měkkyně bažinné.
Ve starém herbáři "Květena Čech a Moravy" botanika J.Jahna z roku 1911 je totiž měkkyně uvedena s výskytem v okolí Brtné. Od té doby se ji tam ale nepodařilo znovu nalézt a mezitím se zařadila mezi naše nejvzácnější rostliny. Tato žlutozelená orchidej vyrůstá do výšky 15 cm a patří mezi ty nejmenší druhy orchidejí.
V roce 1996 se rozhodl jeden z našich předních znalců vstavačovitých rostlin, Ing. Procházka, že se do okolí Brtné rozjede a pokusí se tam měkkyni najít. Přizval si k tomu i pracovníky Chebského muzea a skutečně se jim tuto nenápadnou orchidej podařilo nalézt. A navíc zjistili, že měkkyně bažinná roste v unikátním rašeliništi, které nemá na Chebsku obdoby. Měkkyni bažinnou objevili v údolí bezejmenného potoka pod Mechovým vrchem. Kromě tohoto naleziště se orchidej nalézá už jen na dvou místech v ČR (obě na Českolipsku). 
Mechové údolí bylo v roce 1998 uznáno přírodní rezervací a kromě měkkyně můžeme v rezervaci nalézt také další chráněné rostliny. Například kriticky ohrožená hrotnosemenka bílá se zde nachází na jediném místě Českého lesa. Najdeme zde také silně ohrožené masožravky - tučnici obecnou a rosnatku okrouhlolistou a bublinatku menší a z ohrožených rostlin zde můžeme nalézt vachtu trojlistou a klikvu bahenní.

V okolí Brtné se vyskytuje i několik studených minerálních pramenů kyselek. V souběžném údolí s Brtenským, vedoucím do přírodní rezervace, jsou na pravé straně pod lesem vývěry tří kyselek bez jímání. Jsou to Brtenská kyselka, Obecní kyselka a Fridrichův pramen u trati.
Nedaleko Poustky se nachází další přírodní rezervace - Lipovka.
Milovníky přírody určitě potěší, že na přilehlých pastvinách hospodaří rodinná ekofarma Brtná.