Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Malé jeřábí jezero 
 
 
Malé jeřábí jezero

Malé jeřábí jezero je horské rašeliniště, které se nachází na samotné hranici se Saskem, na rozvodí Rolavy a Zwickauer Mulde. Odtékají z něj Steinbach na sever, Velká Bockau na západ, Buchschachtelgraben na jih a Lehmehrgrundbach na východ. Západním směrem se nachází Velké Jeřábí jezero. Velmi dávno to bylo horské jezero, které postupem času zarostlo rašeliníkem. Dnes je přírodní rezervace Malé jeřábí jezero (Kleiner Kranichsee) je jedním z nejlépe zachovaných rašelinišť vrchovištního typu v Krušných horách. Z větší části zasahuje do sousedního Saska odkud je také nejlepší přístup. Na Saské straně je vybudována vyhlídková plošina, ke které vede od hostince Henneberg pěšina, v závěru jdeme po povalovém chodníku. Z naší strany se tam nejlépe dostaneme pěšky nebo na kole z Jelení.

Nejcennější části rašeliniště jsou chráněny jako národní přírodní rezervace v Sasku od roku 1930 a jako přírodní rezervace v Česku od roku 1970. V 70. a 80. letech zde byly aplikovány insekticidy, které poničily drobnou faunu.  Do přírodní rezervace se nemá vstupovat. Půda se zde houpe pod nohama a místy jsou v rašeliništi hluboká oka. Dokonce i v místech, kudy dříve procházely hlídky pohraniční policie, jsou nebezpečná místa.

Na jezeře a v jeho okolním rašeliništi roste borovice kleč, z bylin pak například suchopýr pochvatý, šicha černá, vlochyně bahenní a kyhanka sivolistá. Mezi rostlinami zde ale převládají různé druhy rašeliníků, rostoucí na volných plochách. Z živočichů zde žijí například zmije obecná a ještěrka živorodá.

Základní údaje:
Rozloha: 6,02 ha (v ČR)
Nadmořská výška: 920 metrů nad mořem
Datum vyhlášení: 28.12.1969
Důvod ochrany: Horské rašeliniště

 Povalový chodníkChata HennebergVyhlídková plošina