Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Koňský pramen 

Koňský pramenKoňská kyselka je dnes nejvýznamnější ze tří vývěrů historicky uváděných v údolí Chotěnovského potoka. Její jméno vzniklo podle pověsti, podle které za třicetileté války zde v bažině utonulo koňské vojenské spřežení.
Kyselka vyvěrá v současnosti mezi olšemi, ale v minulosti byla obklopena loukami. Olše a vrby se zde rozrostly až v posledních desetiletích. Koňský pramen patří mezi hydouhličitanové vápenato - hořečnato - železnaté slabě mineralizované studené kyselky. Obsah CO2 je 2197 mg/l a v roce 1996 byla kyselka vyhlášena za přírodní památku.

Asi 150 metrů od kyselky po proudu potoka dříve vyvěral ještě druhý pramen. Ten ale v 60tých letech zanikl v důsledku provedených meliorací a terénních úprav.

Jímaní pramene je v kmeni stromuPřístup k prameni před opravouInfopanelKoňský pramen