Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Přírodní zajímavosti
Přírodní rezervace a CHKO
Hory, hůrky, hůrečky
Vodstvo
Památné stromy
Galerie památných stromů - Karlovarsko 


buk lesní

BEČOV NAD TEPLOU
Buk lesní
chráněný strom u silnice do Plzně při výjezdu z obce

lípa velkolistá

BOCHOV
Lípy velkolisté
u ruin kostela sv.Jakuba 1km JZ od obce se nalézá celkem pět lip

borovice vejmutovka

CIHELNY
Borovice vejmutovka
v zámeckém parku

dub letní

DALOVICE
Dub letní - Körnerův
v parku u Střední zemědělské školy v Dalovicích.

buk lesní

DOUPOV (býv.)
Buk lesní
"buková kaple" asi 1 km Z od býv. nádraží v Doupově, dnes vojenský prostor Hradiště

buk lesní

CHODOV (u Bečova)
Buk lesní
chráněný strom u návsi

Lípa velkolistá

CHYŠE
Lípa velkolistá, lípa malolistá
zámecký park , lípa velkolistá v bývalé vsi asi 2km od Doupova (býv.) v centrální části Doupovských hor, nyní vojenský prostor Hradiště

jasan ztepilý

POPOV (býv.)
Jasan ztepilý
v bývalé obci jižně od Jáchymova, vítězný strom ankety Strom roku 2002, druhý největší známý jasan v ČR.

lípa obecná

POPOV (býv.)
Lípa obecná - chráněný dolní strom , lípa srdčitá - chráněný horní strom
Dvě největší lípy Karlovarského kraje (a zároveň největší krušnohorské lípy) se nalézají v bývalé obci J od Jáchymova. Oba stromy byly v roce 2002 ošetřeny a konzervovány

javor mléč

STRUŽNÁ
Javor mléč
park před zámkem, park je veřejnosti nepřístupný

borovice černá

VALEČ
Borovice černá
Buk lesní
zámecký park v obci

Lípa malolistá

VERUŠICE - ŽLUTICE
Lípa malolistá 
Skupina 10 lip kolem hřbitovního kostela sv.Mikuláše na návrší mezi obcemi
lípa malolistá  na hřbitově
trojice lip u hřbitova (2003)

lípa velkolistá

VOJKOVICE
Lípa velkolistá
na východním okraji obce pod svahem s tufovým profilem

dub letní

VRBIČKA
Dub letní
dva chráněné duby letní na okraji lesa západně od Vrbičky u Valče


Zpracováno podle údajů Muzea v Sokolově www.omks.cz