Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Slavní v kraji
Slovutní rodáci
Smírčí kříže
Pietní místa
Smírčí kříže 
Smírčí křížMezi drobnými památkami v přírodě zaujímají zvláštní postavení kamenné kříže, u nás většinou nazývané smírčími kříži. Jsou zhotoveny z jednoho kusu kamene a jejich podoba odpovídá rozdílné řemeslné dovednosti tvůrce. Někdy jde jen o kameny přizpůsobené několika údery sekáčem do tvaru kříže, jindy prozrazují již vysokou profesionální úroveň práce kameníka. Necelá polovina křížů je opatřena vysekaným obrazcem kříže, nářadí nebo zbraně, nebo krátkým textem a letopočtem.

Smírčí kříž je kamenný kříž postavený nejčastěji na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí. Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovnání s postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin spáchán. Podobným symbolem je křížový kámen, což je kříž vytesaný do kamene a nemá tedy klasický „křížový" obrys.

Kamenné kříže se nacházejí po celé Evropě. Na území České republiky se vyskytují na místech středověkého osídlení. Krajina ve středověku neosídlená kamenné kříže nemá (na příklad centrální Šumava). Malá hustota tehdejšího osídlení znamená i menší výskyt křížů. Výjimkou je Praha a její širší okolí. V tomto prostoru probíhal v minulosti rozsáhlý stavební rozvoj a obrovské úpravy terénu v souvislosti s budováním silniční a železniční sítě a je možné, že tyto památky (jako i mnoho jiných v posledních desetiletích) vzaly zasvé.
V souboru jsou zastoupeny různé typy křížů. Nejčastěji se vyskytuje kříž řecký, dále latinský a klínový, u nejmladších objektů typ maltézský, jetelový a křížkový. Křížové kameny a křížová kola nesou kříže typu řeckého i latinského, kříže patkové, berličkové, lotrinské, papežské, patriarší a jenom v jednom případě kříž pravoslavný.

Zajímavé je rozložení křížů podle druhů. V okrese Cheb, v severních a západních Čechách se v 80% případů vyskytuje kamenný kříž. Křížové kameny se soustřeďují do okolí Plzně, Tachova a Domažlic. Druhou oblast tvoří okolí Pelhřimova, Jihlavy a Třebíče. Téměř všechna křížová kola nacházíme na okrese Plzeň-sever. Mimo uvedená místa nepřevládá žádný druh a všechny typy se vyskytují společně.

V poválečném Československu byla ochrana a evidence smírčích křížů problematická, podobně zoufalý byl i zájem o tyto památky následkem čehož byla jejich údržba a ochrana zanedbána. Spousta křížu byla odcizena nebo zniřena. Přesto v této době vznikla počátkem 80. let 20. století skupina zájemců o tyto památky, kteří začali vyhledávat kontakty mezi sebou. Roku 1984 založili Společnost pro výzkum kamenných křížů při městském muzeu v Aši. Cílem jejich práce je centrální evidence a ochrana památek. V roce 1997 publikují souborné dílo Kamenné kříže Čech a Moravy. Díky této knize se dostávají tyto památky více do podvědomí, do roku 2001 se podařilo dohledat a zaregistrovat kolem 300 nových objektů. V roce 2001 vychází druhé vydání knihy.

V Karlovarském kraji se dochovalo více než 150 smírčích křížů, v rámci republiky zaujímá region jedno z předních míst. Nejčetnější výskyt těchto památek totiž odborníci zaznamenali v blízkosti státních hranic.