Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Jáchymov
Františkovy Lázně
Lázně Kynžvart
Minerální prameny v Lázních Kynžvart 

Výjimečné klimatické podmínky, které vycházejí z polohy areálu léčebny: Podhorská oblast s nadmořskou výškou přes 700 m, nad hranicí přízemních mlh.

Umístění areálu na jihozápadním svahu Slavkovského lesa (vlivem jihozápadní expozice je zde o 20 – 30 % intenzivnější oslunění, ale celoročně průměrná nižší teplota vzduchu).

Vysoká a stálá vlhkost vzduchu daná blízkostí smíšených lesů, produkujících lehké záporné ionty.

Ideálně čisté ovzduší kontrolované vlastním měřením (celoročně minimální hodnoty oxidů síry, oxidů dusíku a polétavého prachu).

Minerální vody jsou součástí zřídelní soustavy studených kyselek uvnitř široké mariánskolázeňské zřídelní oblasti, avšak společný mají pouze hlubinný zdroj oxidu uhličitého.

Pramen Richard

Pramen Richard
Je přírodní léčivý zdroj. Vyvěrá v centru lázeňské části Kynžvartu. Je to studená minerální voda hydrogenuhličitano-sírano-vápenohořečnatého typu, čerpaná z hloubky kolem 10 m o teplotě 9°C. Správce zdroje je Dětská léčebna Lázně Kynžvart, a proto je i pravidelně kontrolovaná. Obsahuje velké množství volného CO2, hydrouhličitanů, kyseliny křemičité a vápníku. Kyselka příjemně osvěžující chuti je silně hypotonická, snižuje krevní tlak a svalové napětí.
Minerálka nese jméno Richarda Metternicha, který se zasloužil v Kynžvartu o rozvoj lázní. Pramen je jímán do pitného pavilónku a je spouštěn výdejovým automatem na mince nebo čipovou kartou. K tomuto opatření přistoupila léčebna koncem roku 1994, protože byl pramen zneužíván pro podnikatelské účely. Automat vydává vodu po litrech. Pro obyvatele města je litr za 10 haléřů, pro ostatní za korunu.

Pramen Viktor a Helena

Pramen Viktor a Helena
Oba léčivé prameny jsou přírodní prosté železnaté kyselky hydrogenuhličitano-vápenato-hořečnatého typu se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité, vápníku a sodíku, studené, hypotonické.
Oba prameny vyúsťují v pitném pavilónku.
Pramen Helena je využíván k výplachům horních cest dýchacích a kloktání a  vzhledem k obdobnému složení jako mariánskolázeňský Rudolfův pramen k léčbě nefrourologických pacientů (koupele, pitné kúry).

 

Pramen Marie
Jímání je provedeno pouze do studny na pozemku pod lázeňským domem Šárka.

Jezevčí pramen

Jezevčí pramen
Dříve se jmenoval Geräumsäuerling a vyvěrá na tzv. Velké louce. Pramen postupně zarůstal až upadl v zapomnění. Až kolem roku 1985 byl znovu objeven a vyčištěn. V roce 2007 bylo zchátralé dřevěné jímání nahrazeno novým a k prameni byl upraven přístup. Cesta k Jezevčímu prameni byla vyznačena novou naučnou stezkou Kynžvartské kyselky, otevřenou na jaře 2008. Podle posledního měření obsahuje kyselka 2100 CO2/lt. Kyselka není hygienicky kontrolována.

Kančí pramen

Kančí pramen
Pramen byl znovuobjeven v roce 2002 v místech, kde se objevovalo velké množství unikajícího kysličníku. Při úpravě byl objeven dřevěný soudek, kterým byl dříve upraven vývěr kyselky. Protože kyselka nebyla nikde ve známé literatuře popsána, byla pracovníky CHKO Slavkovský les pojmenována jako Kančí pramen podle toho, že bylo okolí kyselky rozryto od divokých prasat. Kyselka je součástí naučné stezky Kynžvartské kyselky. Obsah CO2  je 2300 mg / l. Kyselka není hygienicky kontrolována.

Liščí pramen

Liščí prameny
Prameny jsou zachyceny ve dvou dřevěných čtvercových jímkách těsně vedle sebe. V roce 2001 byly kyselky vyčištěny a potok, který dříve tekl v těsné blízkosti a často kyselky zaplavoval, byl sveden bokem. V roce 2007 byl nad prameny postaven přístřešek a upraven přístupový chodník. Kyselky jsou součástí naučné stezky Kynžvartské kyselky. Obsah CO2 je 1960 mg / l. Kyselky nejsou hygienicky kontrolovány.