Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Jáchymov
Františkovy Lázně
Lázně Kynžvart
Minerální prameny v Karlových Varech 

K lázeňským procedurám jsou využívány místní přírodní léčivé zdroje: termální minerální voda k pitné kúře, koupelím a výplachům a přírodní plyn k injekční aplikaci a suchým koupelím. Spektrum léčivých zdrojů rozšiřují peloidy z lokalit Karlovarského kraje

 

 Karlovy Vary - Vřídlo 

1. Vřídlo
Teplota 73,4°C, obsah CO2 400 mg/l, vydatnost 2.000 l/min.
Voda je pro pitnou kúru přivedena do pěti pramenních váz ve Vřídelní kolonádě. Je zde nejen v původní teplotě (pramenní váza A), ale i ochlazená na 50°C (pramenní váza B) a 30°C (pramenní váza C). Jedním z pramenů Vřídla je právě ona fontána, tryskající v hale Vřídelní kolonády až do výše 12 metrů.

 

2. Pramen Karla IV.
Teplota 64°C, obsah CO2  250 -450 mg/l, vydatnost 4,8 l/min.
Vyvěrá v Tržní kolonádě. Dle staré pověsti si právě u tohoto pramene léčil své postižené údy sám zakladatel lázní, císař a král Karel IV. Nad pramenní vázou je umístěn reliéf „Objevení pramenů“.

 

3. Pramen Zámecký dolní
Teplota 61°C, obsah CO2  600 mg/l, vydatnost 2,5 l/min.
Vyvěrá uvnitř bývalé Zámecké kolonády (dnešních Zámeckých lázní), postavené dle plánů vídeňského architekta Ohmanna. Za pramenní vázou je pískovcový reliéf znázorňující „Ducha pramenů“. 

 

4. Pramen Zámecký horní
Teplota 61°C, obsah CO2 600 mg/l, vydatnost 2,5 l/min.
Vídeňský architekt Ohmann, využil zajímavý nápad městského Pramenního úřadu – vyvést malou část vody Dolního zámeckého pramene po řadě zásahů do jímání na úroveň o několik metrů vyšší -  do pavilónku, který byl nad tímto přívodem postaven v roce 1912. Dnes jsou prameny zachyceny vrty.

 

5. Pramen Tržní
Teplota 62°C, obsah CO2 500 mg/l, vydatnost 5 l/min.
Vyvěrá  v Tržní kolonádě. Dle starých zápisů ze 16. století stávaly pravděpodobně v těchto místech první karlovarské lázně.

 

6. Pramen Mlýnský
Teplota 53°C, obsah CO2 600 mg/l, vydatnost 4,5 l/min.
Vyvěrá v Mlýnské kolonádě. Pramen samotný byl  znám již v 16. století a byl se zvláštní oblibou používán ke koupelím.  Nad pramenní vázou je mramorová deska s původním latinským textem „Ódy na Vřídlo" ze začátku 16. stol. od českého humanisty Bohuslava Hasištejnského.

 

7. Pramen Rusalčin
Teplota 59°C, obsah CO2 600 mg/l, vydatnost 4 l/min.
Vyvěrá v Mlýnské kolonádě. Původně slavný Nový pramen, který byl v 18. a 19. století středem pozornosti všech lázeňských hostí. Nad ním stávala od roku 1748 dřevěná kolonáda Nového pramene. Přímo u pramene zde tehdy ordinovali lázeňští lékaři.

 

8. Pramen Knížete Václava I + II
Teplota I: 64°C; II: 60°C; obsah CO2 500 mg/l; vydatnost I: 4 l/min. II: 2 l/min.
V roce 1784 se objevil pod skalou pramen horké vody. Skála zde sahala až do řeky Teplé. Později ustoupila stavbě Mlýnské kolonády. Pramen se podle blízké skály sv. Bernarda dříve nazýval Bernardův. Vývěr I. se nachází v Mlýnské kolonádě, vývěr II. v promenádním prostoru před kolonádou.

 

9. Pramen Libušin
Teplota 60°C, obsah CO2 550 mg/l, vydatnost 3 l/min.
Je to jeden z několika léčivých pramenů, které se nacházejí v Mlýnské kolonádě. Pramen byl poprvé zachycen při stavbě Mlýnské kolonády ve sklepení pod výklenkem pro orchestr ke konci 19. století.

 

10. Pramen Skalní
Teplota 45°C, obsah CO2 650 mg/l, vydatnost 2 l/min.
Původně vyvěral přímo v řece Teplé. V roce 1845 byl pramen poprvé uměle zachycen. Nový vývěr dostal jméno Skalní pramen. Ke konci 19. století byl také začleněn do promenádního prostoru u Mlýnské kolonády.

 

11. Pramen Svobody
Teplota 60°C, obsah CO2 550 mg/l, vydatnost 5 l/min.
Byl objeven teprve v roce 1865 při zakládání budovy Lázní III, která stojí v jeho bezprostřední blízkosti. Brzy byl nad ním zřízen dřevěný altán.

 

12. Pramen Sadový
Teplota 39°C, obsah CO2 750 mg/l, vydatnost 2 l/min.
Je mezi pacienty velmi oblíben pro vysoký obsah rozpuštěného oxidu uhličitého, a tudíž příjemně nakyslou chuť. Pramen je jímám na nádvoří VLÚ, pro pohodlí pacientů je část vody přiváděna i na úroveň vstupní haly.

 

13. Pramen Dorotka
Slabě mineralizovaný pramen se silnými vývěry CO2 se využívá pouze k měření. Nachází se s v kamenném pavilonu a veřejnosti je nepřístupný.
Neoficiálně bývá jako 13. pramen označován proslulý  likér Becherovka.

 

14. Pramen Štěpánka
Teplota pouze 15°C, celková mineralizace 6700 mg/l, obsah CO2  je větší než 1200 mg/l, vydatnost 0,2 l/min.
Původní jímka z r. 1884 v průběhu času zanikla. V roce 1993 byl pramen zachycen novým vrtem v blízkosti Parkhotelu Richmond. Není v rámci pitné kúry užíván běžně.

 

15. Pramen Hadí
Teplota pramene 29°C, mineralizace 3 g/l, CO2 1600 mg/l, vydatnost 1 l/min.
Vyvěrá v Sadové kolonádě, kam byl přiveden v rámci rekonstrukce kolonády v roce 2001  Z hlediska jeho zpřístupnění veřejnosti je to nejnovější karlovarský pramen. Hadím byl nazván na památku užovek, které kdysi žily v hojném počtu za kolonádami.


Údaje o teplotě, obsahu CO2 a vydatnosti jsou proměnlivé a mohou se aktuálně lišit od uvedených údajů.