Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Karlovy Vary
Mariánské Lázně
Jáchymov
Františkovy Lázně
Lázně Kynžvart
Jáchymov 

Lázně Jáchymov svým jedinečným přírodním léčivým zdrojem a specifickým lázeňským programem patří k významným reprezentantům západočeského lázeňství.

JáchymovZakladatel města hrabě Šlik zde začíná razit stříbrné mince zvané "thaler", tolary předchůdce dnešních dolarů.

Impulsem k dalšímu rozvoji města se stal objev izolace radia z uranové jáchymovské rudy Marií a Pierem Curieovými. Dnes je Jáchymov lázeňským městem využívajícím k léčbě nemocí především pohybového ústrojí minerálních a radioaktivních pramenů.

Původně hornické město založené r. 1516 na nalezištích stříbra se rozrostlo v největší město království. V roce 1533 zde žilo 18 tisíc obyvatel.  Leží v údolí na úpatí Krušných hor v nadmořské výšce 560 – 750 m, v oblasti s největším výskytem nerostů na světě. Vyskytuje se zde 230 různých nerostů.

Jáchymovský tolarDůležitou součástí jáchymovských lázní je důl Svornost, kde se jímají léčivé radonové vody a odkud se následně dopravují do balneoprovozů v lázeňských sanatoriích. Důl Svornost byl založen téměř současně s městem Jáchymov, který je od r. 1520 svobodným horním městem.

V průběhu 16. století byl důl Svornost využíván pro těžbu stříbra, později pro těžbu jiných barevných kovů. Od poloviny 19. stol. se stala hlavním těženým nerostem uranová ruda smolinec, nejdříve pro výrobu uranových barev, později pro výrobu radia a od r. 1946 jako zdroj atomové energie.

 Jáchymov jsou jediné radonové lázně v České republice, řadí se mezi vody s nejvyšší léčebnou aktivitou radonu na litr na celém světě.

Léčivý zdroj a  prameny

Léčivý zdroj a  prameny 

Základní léčebné procedury a zdravotní výkony

Základní léčebné procedury a zdravotní výkony

Indikace k lázeňské péči

Indikace k lázeňské péči

Historie města

Historie města

Zajímavé stavby a památky

Zajímavé stavby a památky

Vycházky

Lázeňské vycházky a tipy na výlet