Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Lázeňství a lázeňská místa
Minerální prameny
Minerální prameny 

Využitelné léčivé přírodní zdroje jsou zcela nerovnoměrně rozloženy po celém světě. Lázeňství, tak jak jej nabízí lázeňská zařízení v České republice, kdy s lázněmi je bezprostředně spojena i lékařská péče, zůstalo převážně záležitostí evropskou. Tradice lázeňství v českých a moravských zemích je sice podstatně mladší než v jižní Evropě a zemích středomořské oblasti, avšak přesto si naše lázeňství získalo mimořádný věhlas a to nejen v evropském povědomí.

První významnější lázeňská místa na území ČR vznikají od 14. století. K mohutnému rozvoji lázeňských míst potom došlo ve století 19., které je často v souvislosti s významnými lázněmi označováno jako „zlatý věk“ lázní. V současnosti je v České republice více jak 30 lázeňských míst se statutem „léčebné lázně“

Minerální vody Českého masivu jsou nejčastěji uhličité vody, tzv. kyselky. V Karlových Varech se vyskytují převážně navíc jako termy (tj. vody s teplotou nad 20°C) a zde dosahují jejich teploty až přes 73° C.

Místem s největší koncentrací lázeňských míst v České republice je západočeská lázeňská oblast, která se rozprostírá většinou na území Karlovarského kraje. Nachází se zde 5 významných lázeňských center: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, lázně Jáchymov a Lázně Kynžvart.