Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
TOP TEN
Ubytování
Praktické
Kulturní instituce
Muzea
Galerie, orchestry
Divadla
Hvězdárna
Městské knihovny
Lázeňství
Příroda
Turistické cíle
Po stopách historie
Člověk mění tvář kraje
Aktivní pohyb
Zajímavosti
Obrazové prezentace
Virtuální prohlídka kraje
Užitečné odkazy
Galerie, orchestry 

Galerie umění Karlovy Vary
Goethova stezka 6
360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 224 387

info@galeriekvary.cz

Galerie umění Karlovy Vary

 

Galerie uměníGalerie je odborným zařízením, které od roku 1953 v lázeňském prostředí Karlových Varů a jejich regionu uchovává, zhodnocuje a přibližuje české umění 20. století ve stálých expozicích, krátkodobých výstavách, publikační činnosti a kulturně vzdělávacích programech.

Galerie Duhová paleta v Karlových Varech
Sokolovská 35
360 05 Karlovy Vary
tel: 353 447 025

Galerie Duhová paleta

Galerie Duhová paleta při ZŠ sa ZUŠ ve Šmeralově ulici slouží školám s výtvarným zaměřením již 13 let. Střídají se zde výstavy prací ZUŠ, ZŠ, gymnázií, středních odborných škol, SOU, studentů pedagogických fakult, učitelů výtvarníků a výtvarníků profesionálů. Galerie sídlí v prostorách bývalé školní družiny. Za dobu jejího trvání se uskutečnilo na 130 výstav. Například ve spolupráci s Euroateliérem se konala výstava „Evropa ve škole“. Galerie hostila i mezinárodní výstavu „Portrét“ za účasti Německa, České republiky a Rakouska. Rovněž se zde uskutečnily reprízy výstav „Alšova země“. V galerii se představili i profesionální výtvarníci: malíř a grafik Petr Strnad a fotograf Stanislav Kožený.

Galerie výtvarného uměni v Chebu
nám. Krále Jiřího z Poděbrad 16
350 46 Cheb
tel.: 354 422 838

galerie.cheb@iol.cz 

Galerie výtvarného umění v Chebu

GalerieGalerie výtvarného umění v Chebu byla založena v roce 1962. V posledních jedenácti letech, do roku 2001, byla zařízením ministerstva kultury České republiky, v současnosti je jejím zřizovatelem Karlovarský kraj. Galerie byla založena jako kulturní zařízení zaměřené především na výstavní činnost. Od poloviny 60. let však začala vytvářet své vlastní sbírky a díky intenzivní akviziční činnosti, podporované i vedením tehdejších regionálních správních orgánů, se na přelomu 60. a 70. let, již jako muzeum výtvarného umění, mohla chlubit početnými sbírkovými fondy starého umění a moderního umění českého. Nejkvalitnější díla ze svých sbírek galerie vystavuje ve svých neustále doplňovaných a zkvalitňovaných expozicích.


Galerie 4 - galerie fotografie
Kamenná 2
350 22 Cheb
tel.: 354 422 838

galerie4@galerie4.cz 

Galerie 4

Galerie 4 byla založena v roce 1985 v historickém centru města Chebu, které leží v západní části České republiky při hranicích s Německem. Galerie  4 se 170 m čtverečními podlahové plochy je největší stálou fotografickou galerií v republice. Čtyři na sebe navazující výstavní prostory jsou zčásti klenuté, každý exponát má vlastní osvětlení, poslední výstavní sál má i nepřímé stropní denní světlo. Vlastní tlakové rámy dovolují vystavit fotografie velmi šetrně, bez možnosti jakéhokoli poškození.
Galerie 4 uvádí ročně 12–14 výstav v prostorách galerie a připravuje kolem 10 výstav pro jiné výstavní síně u nás i v zahraničí. Mimo výstavní program Galerie 4 zahrnuje mezinárodní dílny dokumentární a výtvarné fotografie, dílny pro studenty fotografických a výtvarných škol. Součástí galerie je také archiv západočeské fotografie a knihovna odborné literatury. 

Karlovarský symfonický orchestr
Husovo nám. 2
360 01 Karlovy Vary
tel.: 353 228 707
kso@kso.cz 

Karlovarský symfonický orchestr

Orchestr byl v roce 1835 založen Josefem Labickým jako sezónní lázeňské těleso.  Labického syn August je o 40 let později proměnil ve stálý symfonický orchestr s rozsáhlou působností a všestranným repertoárem.
Dominantní postavení v hudebním životě Karlových Varů si orchestr uchoval i po roce 1945, kdy byl obnoven Josefem Bartlem. Od října do června pořádá abonentní cykly, mimořádné a operní koncerty i pořady pro mládež. V hlavní lázeňské sezóně účinkuje při všech tradičních hudebních událostech, jako jsou Mozartovy a Beethovenovy dny, Mladé pódium a Dvořákův Karlovarský podzim.

Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně
Hlavní 47
353 01 Mariánské Lázně
tel.: 354 622 141
zso@zso.cz 

Západočeský symfonický orchestr Mar. Lázně

Orchestr je nejstarším českým symfonickým tělesem a jeho vznik lze datovat v roce 1821. Původně menší kapela se brzy rozrostla ve středně velký orchestr, který se vedle promenádních koncertů stále více zaměřoval také na koncerty symfonické. V současné době orchestr provede kolem sta hudebních produkcí ročně, přičemž jeho hlavní programovou osu tvoří tři cykly abonentních koncertů. Orchestr koncertuje v Mariánských Lázních a na území celého západočeského regionu, již tradičně vystupuje na renomovaném mezinárodním Chopinově festivalu a uplatňuje se i na zahraničních pódiích.