Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Karlovarsko 

Most v Doubí KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Doubský most
Železobetonový silniční most přes řeku Ohři. Byl postaven roku 1966 a rekonstruován v roce 1999. Jeho délka činí 76,5 metru a šířka 11 metrů. Upoutává svým originálním tvarem pilíře ve tvaru písmene V. Spojuje Plzeňskou ulici v Doubí se státní silnicí z Karlových Varů do Chebu s ústím v Jenišově.
lávka Jeana de Carro

KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Lávka Jeana de Carro
Mostek s litinovou konstrukcí a plastickou výzdobou (v nosné části provizorně oplechovanou) a s kovaným zábradlím se nachází mezi Divadelní a Labitzkého lávkou. Původní lávka zde stála už v roce 1820, současná pochází z roku 1874 a rekonstruována byla v roce 1991. Lávka má délku 17 metrů, šířku 3 metry a překonává říčku Teplou v lázeňském centru, když spojuje Starou a Novou Louku.
Festivalový most KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Festivalový most
Silniční litinový most s ozdobným zábradlím, který překonává řeku Teplou, pochází z roku 1880 a byl rekonstruován o 90 let později (1970). Jeho celková délka činí 17 metrů, šířka 11 metrů. Zajišťuje příjezd z Mariánskolázeňské ulice ke grandhotelu PUPP - jednoho z tradičních center karlovarského kulturně společenského života (volby Miss, filmové festivaly atd.) - a odtud je odvozeno i jeho novodobé jméno.
Goethova lávka KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Goethova lávka
Mostek, který překonává řeku Teplou, pochází z roku 1895 a nachází se bohužel už delší dobu v havarijním stavu, takže je uzavřen. Lávka spojovala Mariánskolázeňskou ulici s Goethovou stezkou, kde je mj. i pomník připomínající pobyt J. W. von Goetha ve zdejších lázních a okolí. Objekt je nedaleko centra města, u kostela Sboru dr. Farského. Má litinovou konstrukci a plastickou výzdobu s kovaným zábradlím.
Gogolova lávka KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Gogolova lávka
Mostek, který překonává říčku Teplou, je značného stáří; poprvé je tu lávka doložena už v roce 1812, současná byla obnovena (či přestavěna) roku 1874 a rekonstruovaná v roce 1986. Je dlouhá 18 a široká 3 metry a spojuje dnešní třídu I. P. Pavlova s Mlýnským nábřežím.

Chebský most

Chebský most

KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Chebský most
Pětiobloukový silniční kamenný most, který překonává řeku Ohři, byl do provozu uveden v roce 1869. V roce 1904 byl ovšem oboustranně rozšířen o ocelové chodníky, avšak v roce 1984 došlo k havarijnímu přetržení táhel a odklonění chodníků. Most byl na tehdejší dobu rekonstruován v rekordním čase 380 dní od počátku havárie a v roce 1985 už zase sloužil veřejnosti. Jeho celková délka činí 111,2 metru a šířka (včetně chodníků) 8,8 metru. Spojuje obchodně správní centrum Karlových Varů (třída T. G. Masaryka, Zborovská a Západní ulice) s Rybářemi (Sokolovská ulice) a bývalou hlavní státní silnicí č. I/6 Praha -K. Vary-Cheb.

Jánský most

Jánský most

KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Jánský most
Silniční most v samotném centru lázeňské části Karlových Varů, který překonává říčku Teplou mezi Divadelním náměstím s Tržištěm a Starou Loukou. Jedná se o jeden z nejstarších dodnes dochovaných karlovarských mostů vůbec. V roce 1970 byl rekonstruován. Je to jednoobloukový most se zdobeným zábradlím. Jeho délka činí 18 metrů a šířka 12 metrů.
Karlův most KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - most Karla IV.
Silniční železobetonový jednoobloukový most je datovaný do roku 1913. Je dlouhý 18 metrů a široký 11 metrů. Překonává říčku Teplou ve Slovenské ulici na okraji lázeňského centra poblíž galerie Umění. Je vzorně obnoven.

Labitzkého lávka

Labitzkého lávka

KARLOVY VARY (Karlovy Vary) Labitzkého lávka
Mostek s litinovou konstrukcí má plastickou výzdobu a kované zábradlí. Pochází z roku 1874 a byl rekonstruován v roce 1990. Je 17 metrů dlouhý a 3 metry široký. Překonává říčku Teplou v lázeňském centru, když spojuje Mariánskolázeňskou ulici s Mírovým náměstím u grandhotelu PUPP.

Dvořákova lávka

Dvořákova lávka

KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - lávka u Dvořákových sadů
Moderní železobetonový mostek pro pěší poblíž hotelu Thermal pochází z let 1971-1972. Unikátní je jak velmi šikmým přemostěním Teplé (úhel je jen 37°), tak velice malou stavební výškou - mající pouze jednu třicetinu rozpětí. Lávka je 30 metrů dlouhá a 8 metrů široká, celosvařovaná konstrukce pak má hmotnost 45 tun.
Lázeňský most KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Lázeňský most
Silniční most překonávající říčku Teplou byl postaven roku 1812. Jeho současný stav však pochází z roku 1874, a to ještě prošel v roce 1986 celkovou rekonstrukcí. Jeho celková délka činí 18 metrů a šířka 12 metrů. Spojuje ulice Karla IV. a I. P. Pavlova se Sadovou ulicí.
KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Mickiewiczův most
Silniční most přes řeku Teplou pochází z roku 1912. V roce 1985 prošel důkladnou rekonstrukcí. Jeho celková délka činí 25 metrů a šířka 14 metrů. Je umístěn na jihu lázeňského území, na konci ulice U Imperiálu.
Ostrovský most KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Ostrovský most
Most nesl nejprve jméno našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka (Masarykův most) a svého času se jmenoval i most Thälmannův. Pochází z roku 1932 a v roce 1990 byl celý rekonstruován. Jedná se o silniční most z předpjatého betonu, se stoupáním, jedním širokým segmentovým obloukem a jedním přímým překladem v nájezdu. Jeho délka činí 242 metrů a šířka 11,5 metru. Překonává řeku Ohři a současně i železniční trať z dolního nádraží na horní nádraží v Karlových Varech. Jde o jeden z vůbec prvních mostů z předpjatého železobetonu na našem území.
Pošotvní most KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Poštovní most
Silniční moderní železobetonový most přes říčku Teplou vznikl v roce 1969, kdy nahradil původní, v té době již technicky nevyhovující přemostění. Jeho délka je 18 metrů a šířka 13 metrů. Spojuje dnešní nábřeží Jana Palacha s nábřežím Osvobození a třídou T. G. Masaryka. Je pozoruhodný především svou výzdobou, protože v jeho pilířích jsou naznačeny tvary poštovních schránek. Odtud (mimo to, že vede k hlavní karlovarské poště) i jeho jméno.
  KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Richmondský most
Jedná se o nejozdobnější karlovarský lázeňský most. Má charakter parkového mostu o čtyřech polích, balustrádový parapet je dělen třemi sloupky s plochými otevřenými vázami. Oba parapety jsou ještě na koncích zdobeny betonovými sochami nahých chlapečků-puttů, kteří tvoří celek s elektrickým osvětlením zakomponovaným do podstavců váz. Výzdoba je pak doplněna věncem girland. Most, který překonává říčku Teplou u stejnojmenného hotelu, pochází z roku 1927. Jeho délka činí 21,3 metru a šířka 8 metrů.

Špitálská lávka

Špitálská lávka

KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Špitálská lávka
Na místě dnešní Špitálské lávky stávala jedna z vůbec nejstarších karlovarských lávek. I stávající mostek s litinovou konstrukcí, plastickou výzdobou a kovaným zábradlím patří k nejstarším a byl rekonstruován v roce 1988. Jeho délka činí 17 metrů a šířka 3 metry. Překonává říčku Teplou v lázeňském centru, kde spojuje Vřídelní ulici s Tržištěm.
  KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - Toskánská lávka
Též lávka u Toscany. Mostek má nosníkovou ocelovou konstrukci a kované zábradlí. Pochází z roku 1880, má délku 18,5 metru a šířku 2,5 metru. Překonává říčku Teplou v areálu zahradní restaurace Toscany (odtud jméno) ve Slovenské ulici s lesními cestami.
U Galerie KARLOVY VARY (Karlovy Vary) - U galerie
Nevelký silniční most, který překonává říčku Teplou, pochází již z roku 1876. V roce 1970 však byl podroben rekonstrukci. Jeho délka činí 17 metrů a šířka 5 metrů. Směřuje ze Slovenské ulice na levý břeh Teplé, kde je parkoviště, a také ke karlovarské galerii umění (odtud i jeho novodobé jméno).
  KFELY (Karlovy Vary) - silniční most
V obci se nalézá původně barokní zámeček z konce 17. století přestavěný na stáje. Je tu i silniční most přes říčku Bystřici. Má kamennou klenbu, která byla rozšířena ocelovými nosníky a je opatřena torktetem (vrstva stříkaného betonu s ocelovou výztuží). Svým prostým tvarem vhodně zapadá do rámce krajiny.
Kyselka KYSELKA (Karlovy Vary) - visutá lávka pro pěší
Kyselka, založená v letech 1792-1793, představuje známé lázně na řece Ohři 15 km severovýchodně od Karlových Varů, zaměřené hlavně na léčbu a rekonvalescenci mladistvých pacientů. Stáčí se tu také proslulá minerální voda Mattoni. Zdejší prameny jsou známé od roku 1552 a lázně tu byly založeny na konci 18. století. Ocelová zavěšená lávka, která překonává Ohři, je 50 metrů dlouhá, 2 metry široká a má celkem 9 polí, každé o délce 5,5 metru. Její mostovka je nesena dvěma souběžnými ocelovými lany o průměru 25 milimetrů. Lana jsou na straně k lázním zvednuta na dvě ocelové tyče čtyřmetrové výšky. Obě tyče jsou rozevřeny do tvaru písmene V. Od závěsných, nosných lan k mostovce pak vede z obou stran lávky po šesti svislých lanech. Stavba se nachází v Kyselce proti místní poště a lázeňskému domu Švýcarský dvůr. Velmi podobnou lávku mají i ve slovenských Piešťanech.
 Radošovský most RADOŠOV (Karlovy Vary) - krytý silniční most
Radošovský most přes Ohři byl postaven na brodu v místech, kudy král Jan Lucemburský prvně přijel do Čech v roce 1310. Jeho syn, císař Karel IV., udělil v roce 1364 městu Ostrovu (nad Ohří) právo k vybudování mostu a k vybírání cla ze vzácného zboží dováženého po zemské cestě, zejména z Porýní. Tato zemská stezka s připomíná již v roce 1220. Dřevěný most na kamenných pilířích byl pořízen nákladem údajně 800 zaltých a prací poddaných z blízkého okolí právě v Radošově. Bohužel několikrát vyhořel, avšak vždy byl obnoven. Most byl znovu připomínán v roce 1576, 1639, nově postaven byl roku 1742, obnoven 1752 a opět 1756. V roce 1980 byla ukončena jeho velká oprava. V bočním bednění míval čtyři velká okna a 28 oken malých, sklon šindelem kryté střechy býval velmi strmý. Jeho nosnou konstrukci tvořily tři dvojice podélných trámů 19 metrů dlouhých a až 0,40 metru vysokých. Věšadlový most býval uložen na dvou pilířích z lomového kamene, jejichž zhlaví na návodní straně bylo zaobleno. Vystupující horní části pilířů bývaly kryty stříškami. Tři otvory mostumívaly světlost 14,17 a 14 metrů, most byl čtyři metry široký. V roce 1979 se jeho stáří (po poslední přestavbě) odhadovalo na 150 let. Celková délka mostu byla 47 metrů, hřeben sedlové střechy býval šest metrů nad mostovkou. Výška bočního bednění byla 4 metry. Poslední požár v roce 1986 v několika hodinách však existenci unikátního mostu málem ukončil. V letech 1992 - 1993 Obec Kyselka vyhlásila pro obnovení této kulturní památky veřejnou sbírku, kde hlavní myšlenka této sbírky hlásala, že ten, kdo přispěje byť jen jednou symbolickou korunou, dokáže, že umí obdivovat, ctít, a pochopit význam tradic a dochovat historické dědictví. Na tomto účtu se během deseti let nastřádala částka v řádu desetitisících. V letech 2000 - 2001 Obec Kyselka zahájila z vlastních prostředků a prostředků sbírky přípravné projektové práce na Obnově historického dřevěného radošovského mostu. Následně se podařilo získat i částečné dotace pro tento účel, byla zpracována projektová dokumentace a dne 24.4.2001 bylo zdejším stavebním úřadem vydáno stavební povolení a dne 9.července 2001 byl položen základní kámen obnovy Radošovského mostu. 17. října 2003 byl most opět otevřen. V roce 2004 se stal most „Stavbou roku Karlovarského kraje".
Fotografii poskytl Vít Pohanka
Bečov nad Teplou BEČOV NAD TEPLOU (Karlovy Vary) - zámecký most
Bečov - původně hrad se starší osadou, roku 1399 povýšen na město - leží asi 20 km jižně od Karlových Varů. Vedle hradu tu je ještě Dolní nebo též Nový zámek, přestavěný do dnešní podoby v polovině 18. století. A právě příjezdní zámecký most zaujímá i mezi obdobnými mosty osobité postavení. Jedná se o 30 metrů dlouhou stavbu s arkádami z plochých oblouků na kamenných hranolových pilířích obdélníkového půdorysu o rozměru 1 x 0,6 metru. Most široký 3 metry je zdoben dvěma litinovými sochami a dvěma litinovými svítilnami. Stlačené oblouky mají při 3,5 metrovém rozpětí pouze metrové vzepětí. Pilíře navazují na klenbu římsami. Výška horního okraje plného parapetu je 5 metrů ode dna příkopu, vrcholy kleneb jsou 2 metry pod horním okrajem parapetu. Klenba je mezi dvěma řadami celkem 12 pilířů ve svých náznacích křížová. Prostory pod mostem - jako v tolika dalších případech - lákají k uskladňování nejrůznějšího materiálu, k přehrazování a dalšímu sekundárnímu, obvykle nevhodnému použití. Most pochází zřejmě z poloviny 18. století, kdy zámek včetně předhradí získal současnou podobu. Předcházel mu most dřevěný, který připomínají písemné prameny k roku 1656.

Toužim

Toužim

TOUŽIM (Karlovy Vary) - silniční most
Toužim byla původně probošstvím milevského kláštera a je připomínána kolem roku 1200. V 15. století ty byl založen hrad a vzniklo zde rovněž město. Z hradu několika přestavbami vyrostl barokní zámek. A právě pod zámkem se nachází barokní most, který měl plastickou výzdobu - barokní sochu sv. Jana Nepomuckého. Dnes z ní na mostě zbyl jen podstavec s letopočtem 1794 a iniciálami TL. Další zdejší kamenný most se dvěma klenbami opatřenými torkretem a pilířem s kuželovým vrcholem pochází z první třetiny 19. století. Překonává řeku Střelu. Na povodní straně je vybudována lávka pro pěší.