Skip Navigation Links
Vynechat navigační odkazy
Česky
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Pусский
Vynechat navigační odkazy
Technické památky
Mosty a mostky
Hornictví
Vodní díla
Abertamský revír 

Počátky abertamského dolování lze vysledovat již v roce 1529. Dolování se velmi rychle šířilo, protože již ve 30. letech je uváděno minimálně 8 důlních děl (např. na žílách Vavřinec, Šesti bratří, Stříbrná růže atd.). Některé z žil byly ve svrchních partiích velmi bohaté. Agricola klade Abertamy na druhé místo mezi stříbrnými ložisky své doby.

Povrchová ložiska však byla poměrně brzy vyčerpána, proto se započalo s hlubinnou těžbou. Té však bránila voda, proto byly nejdříve zakládány štoly v údolí Bystřice, které sledovaly některé z žil. První hlubší štolou byla Albrechtova. Roku 1533 se začalo s ražení dědičné štoly Vavřince Šlika, která roku 1558 dosáhla délky 1800 m.

Tato štola však nevyřešila odvodňování revíru, proto byla 40 m pod její úrovní založena vodotěžná chodbice, na kterou se stahovala voda z dobývek. Odtud byla vodotěžným strojem čerpána na štolu. Tento způsob odvodňování však nepřinášel kýžený výsledek, což se projevovalo dočasnými zátopami dolů.

Největší rozmach abertamského dolování trval cca 20 let. Dolová zpráva z roku 1549 uvádí, že dolování upadá, i přes stále ještě značnou bohatost ložisek. V 50. letech byla důlní díla pod úrovní štoly již zatopena. V 60. letech se razilo pokračování Albrechtovy štoly směrem za Rybí potok k Altenperku. K této lokalitě se razila i štola Jindřicha Šlika od Perninku.

V 70. letech dochází k velkému úpadku dolování v důsledku zařícení a následného zatopení většiny štol. V polovině 70. letech byla neschůdná štola Albert, koncem 70. let se zřítila štola Vavřinec. I přes plánovanou obnovu již k dalšímu většímu rozvoji těžby nedochází. Jako důvod je uváděna nedostatečná údržba štol, odchod cizích těžařů z revíru, roztříštěnost dolových podílů a velkých nákladech na hutnění rudy.